Emlékprogram a hadifoglyok és a „malenykij robotra” elhurcoltak tiszteletére

2013. november 22. - 2013. november 24.

Helyszín: Beregszász | Jellege: Egyéb

A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre és a Janus Pannonius Múzeum a hadifoglyok és a „malenykij robotra” elhurcoltak tiszteletére szervezett emlékprogramjára szeretettel meghívja Önt.

November 22. péntek, Nádor Galéria (Pécs, Széchenyi-tér)

16:00 Trauma című kiállítás megnyitója a pécsi Nádor Galériában (Pécs, Széchenyi tér)

Megjelenteket köszönti: Menczer Erzsébet országgyűlési képviselő és Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere.

Imával egybekötött mécsesgyújtás, tárlatvezetés.

18:00 beszélgetés a túlélőkkel

A beszélgetést megnyitja: Berghoffer Róbert, volt urali fogoly.

November 23, szombat, Hotel Palatinus (Pécs, Király u. 5.)

8:15 regisztráció

09:00 író-olvasó találkozó a Bartók teremben.

Moderátor: Dr. Havasi János kabinetvezető-helyettes, MTVA
A bemutatott könyvek a helyszínen megvásárolhatók.

09:00 - 09:10 Köszöntő

09:10 - 09:30 Nyitó előadás: Dr. Szakály Sándor történész, az MTA doktora, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának tagja.

Előadók:

09:30 – 09:50 Márkus Beáta, egyetemi hallgató - PTE: “Malenykij robot interjúkötet: "Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországban"

09:50 - 10:10 Dr. Bognár Zalán egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem: „Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon 1944-1945”

10:10 – 10:30 Friesz Péter történész: Zsiros Sándor „Gulág-szöveggyűjtemény”

10:30- 11:00 Szünet és sajtótájékoztató

11:00 – 11:20 Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, a Szolyvai Emlékparkbizottság titkára: „A mi golgotánk. A szovjet hatóság megtorló tevékenysége Kárpátalján 1944-1991 között”

11:20 – 11:40 Weiss Rudolf, a Német Népi Szövetség Elnöke: "A németek Vajdaságban - múlt, jelen és jövő"

12:00 – 12:30 Veibel Izabella, a kolozsvári televízió munkatársa: Benkő Levente: „Fogolykönyv” c. kötet, Benkő Levente – Papp Annamária: „Magyar fogolysors a II. világháborúban I-II.” Papp Annamária: „Szögesdrót” c. kötet

12.30 – 12:50 Horváthné Szemerédi Mária, a Pécsi Magyar-Orosz Társaság alelnöke: Reinhold Haun: Anton – Októberfalva (Oktyabrszkij) és Berlin

Ebéd 13:00- 14:00

14:00-tól történészek és kutatók vetítéses előadásai a témában a Hotel Palatnius Nádor termében.

14:00 – 14:15 Máthé Áron történész, szociológus: „Magyar tragédia a Kárpát-medencében”

14:15 – 14:30 Árvay Attila Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: „Jóvátették azt, amit el sem követhettek...”

14:30 – 15:00 Molnár József: „Don-kanyar és a málenkij robot” Motoros emléktúra 2013.

15:00 – 15:30 Dr. Murádin János Kristóf: történész, a Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa: A Malenkij robot erdélyi keresztmetszete. Deportálások Kolozsváron 1944 októberében

Szünet 15:30-15.45

15:45 – 16:15 Stepan Cernousek a Gulag cz. Egyesület Elnöke: „Virtuális gulág múzeum” és a „Közép-Európai Gulág emlékek”

16:15 – 16:45 Jan Dvorak kutató a Totalitárius Rezsimeket Kutató Intézettől: Csehszlovákok a gulágokon

Szünet: 16:45-17:00

17.00 Majorszki András, a Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának elnöke: Stratégiai megbeszélés a “malenykij robot” 2014/15-ös 70. évfordulójára tervezett programokról.

18.00 Kötetlen beszélgetés a délelőtt és a délután előadóival.

November 24., Vasárnap, Belvárosi Templom (Dzsámi, Széchenyi tér)

8:30 kétnyelvű magyar-német mise a szederkényi német kórussal. A misét celebrálja Kele Pál plébános úr.

9:30 a Nádor Galéria „Papok a Szovjetunió lágereiben” címmel Dupka György előadása.

A kiállítás ezen a napon 11:00-ig megtekinthető.

A kiállítás december 6-ig hétköznap 10.00-tól 19:00-ig, vasárnap 10.00-tól látogatható, valamint a programok (rendhagyó történelemórák, kortárs tárlatvezetés, drámajáték, felolvasások) idején és csoportosan, előre megbeszélt időpontban.
Tisztelettel és szeretettel várjuk!

Walterné Müller Judit
Janus Pannonius Múzeum
Matkovits Kretz Eleonóra
Magyarországi Németek Pécs – Baranyai Nemzetiségi Köre

Kapcsolattartó
Zubánics László

Telefon: + 380 (3141) 22815

Szervező

Hírek

Események

Copyright © 2020 KMMI