XXII. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kárpátaljai fordulója

Írta: Rehó Viktória, Nagy Natália | Forrás: Karpatalja.Ma, Kiszo,net | 2019. március 30.

Az anyanyelvi műveltség fejlesztése érdekében Kárpátalján is számos kezdeményezés történt az elmúlt időszakban. Számunkra, kisebbségben élők számára, fontos anyanyelvünk megőrzése, helyes használata. A nyelvi kulturáltság színvonalának egyik fontos jellemzője a helyesírás, amely alapműveltségünk része. 

A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1997 óta rendezik meg. Kárpátalján 2000-től vannak elődöntők. Az első két alkalommal az Ungvári 10-es Számú Dayka Gábor Középiskolában szervezték meg a megyei döntőt, 2002-től az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke ad helyet e neves megmérettetésnek. Kárpátalján a verseny három fordulóból áll.

Az elődöntőkön mintegy 300 diák képviselteti magát. A verseny e fázisának megszervezésében a járási módszertanos kollégák segítenek, akiknek áldozatos munkája nagymértékben hozzájárul a sikerhez. A megyei fordulóra osztályonként két-két tanuló jut be. Az 5–8. osztályosok körében megrendezett vetélkedősorozat végső állomása a Kárpát-medencei megmérettetés. Kárpátaljáról minden évben 8 fő utazik a döntőre, ahol tanulóink eredményesen képviselik pátriánkat.

XXII. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kárpátaljai fordulója

Hagyományosan idén is az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke szervezte meg a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kárpátaljai fordulóját. A tizenkilencedik alkalommal megrendezett megyei megmérettetésre 2019.  március 30-án került sor az egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének Bercsényi Miklós Könyvtárában.

Elsőként Fülöp Andrea, Magyarország ungvári konzulja köszöntötte a megjelenteket, és Buhajla József ungvári magyar főkonzul üdvözletének tolmácsolását követően a verseny névadójára, Simonyi Zsigmondra emlékezett, aki négy évtizeden át nyelvészek új nemzedékét nevelte ki, és tudósként is maradandót alkotott. „Egy nemzet akkor él tovább, ha történelmét és nyelvét ismeri, ápolja” – hangsúlyozta végül a diplomata.

Dr. Lizanec Péter professzor, tiszteletbeli igazgató gratulált a gyerekeknek, hiszen a járási fordulón már nyertek, majd az ukrán oktatási törvényről szólva elmondta: elítéli annak jogfosztó pontjait, és nem magyar anyanyelvűként is minden színtéren síkra száll az anyanyelvi oktatás jogának megőrzéséért.

Dr. Zékány Krisztina, a filológiai tanszék vezetője üdvözölte a résztvevőket és megjegyezte, hogy amíg a gyerekek magyarul gondolkodnak, amíg a tanárok az iskolában akár külön is foglalkoznak a tanulókkal, amíg a családban van kihez magyarul szólni, addig jöhetnek és mehetnek a rendeletek. Végezetül a versenyzőknek kitartást és szerencsét, a pedagógusoknak pedig jó hangulatot kívánt az értékeléshez.

A verseny megszervezésében és támogatásában aktív részt vállalt a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ). Nevükben Varga Brigitta alelnök szólt a versenyzőkhöz. „Nagy fába vágtuk fejszénket, midőn oly munkára vállalkoztunk, melynek feladata édes nyelvünk egész birodalmát bejárni” – mondta Czuczor Gergely bencés rendi papköltő és nyelvész szavait idézve, majd utalt arra, hogy nem elég magyarnak születni, őrizni és védeni kell a nyelvet.

Végül Nagy Natália docens osztotta meg gondolatait. Többek között felidézte a verseny történetét.

Az általános és a középiskolák 5–8. osztályos tanulói két fordulóban versenyeztek, tollbamondást írtak, majd kitöltöttek egy feladatlapot.

Ebéd után a szervezők meglepetésprogrammal kedveskedtek a versenyzőknek. Ellátogattak az ungvári várba, ahol megtekintették a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeumban Kárpátalja történelmét a VIII. századtól az I. világháború lezárásáig bemutató állandó kiállítást.

Végül következett az eredményhirdetés korcsoportok szerint.

Gratulálunk a nyerteseknek és lelkes magyartanáraiknak a magas színvonalú munkájukért, amellyel hozzájárulnak nyelvünk ápolásához. A nyertesek május végén részt vesznek a XXII. Kárpát-medencei döntőn Budapesten.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Arany Oklevéllel jutalmazza azokat a magyartanárokat, akiknek 4 diákjuk vett részt a Kárpát-medencei döntőn. Kárpátalján 14 ilyen pedagógussal büszkélkedhetünk. Gyémánt Oklevéllel tüntetik ki azokat, akiknek 12 diákjuk bejutott a Kárpát-medencei döntőbe. Megyénkben Tegze Edit (Tiszabökényi Általános Iskola) kapott ilyet. Simonyi Zsigmond-serleggel jutalmazzák azokat az iskolákat, ahonnan a legtöbb gyermek jut el a Kárpát-medencei döntőre. Kárpátalján 7 tanintézményben 10 ilyen serleg található.

A program a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával valósult meg.

Hírek

 • A népi kultúra színe és fonákja – A Torma-fivérek életében központi szerepet foglal el a muzsika.

  Torma István 27 éves. A kisdobronyi fiatal 2011-től táncoktatóként dolgozik a Nagydobronyi Középiskolában. A 2016-ban alakult Komótos Együttesnek és a 2018-ban létrejött Kárpátalja Néptáncegyüttesnek is tagja. Öccse, a két évvel fiatalabb Torma Gergely, az Ungvári Járási Hallgatói Központ Nagydobron...

 • Dupka György: teszem a dolgomat, amíg a Teremtő engedi

  Az ungvári-tiszabökényi dr. Dupka Györgyöt méltán lehet nevezni a magyarság napszámosának, mivel annyira sokrétű, annyira szerteágazó tevékenységet folytat a kárpátaljai magyar közösség, az összmagyarság javát szolgálva: GULÁG-GUPVI kutató, kiadó, s még hosszasan lehetne folytatni a sort. Alább Bíró...

 • Zsidó napok Beregszászban

  Augusztus 1-4. között immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Kárpátaljai Zsidó Napok programsorozat. A helyszín  Beregszász lesz. Megszokhattuk, hogy az esemény előtti héten a szervezők sajtótájékoztatót tartanak a beregszászi konzulátuson. Idén sem volt ez másként.

 • Magyarországi támogatással megújult a 800 esztendős palágykomoróci templom

  A magyar polgári kormány sohasem fogja feláldozni a nagyhatalmi erőpolitika napi érdekeinek oltárán egyetlen nemzeti közösségét sem, és ilyet más államoktól sem várna el soha – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn az Ungvárhoz közeli Palágykomoróc magyar korm...

Események

Copyright © 2019 KMMI