Őrzeni kincses temetőket…

Írta: TJ | Forrás: Kárpátalja, szeretlek | 2019. október 18.

2019. október 17-én a beregszászi konzulátus Gulácsy-termében került sor Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet előadására, amely a Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben elindított Őrzeni kincses temetőket című projektet és annak tapasztalatait mutatta be az érdeklődők számára. A rendezvény célja, hogy a projekt által teremtett hagyományt lehetőség szerint kiterjesszék a Kárpát-medence minél több magyar temetőjére.

Őrzeni kincses temetőket…

Az esemény szervezője a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége volt, Magyarország Beregszászi Konzulátusának támogatásával. Szilágyi Mátyás főkonzul elmondta, hogy a téma Kárpátalján is aktuális, hiszen a köztemetőben található régi sírok gondozása nem csak kegyeleti, hanem egyetemes magyar múltunk megőrzésének szempontjából is fontos. Jakab Eleonóra, a beregszászi KÉSZ elnöke beszámolt arról, hogy Ukrajnában jogszabály nehezíti az újabb temetők kijelölését, ezért általános gyakorlat, hogy a régi, gondozatlan sírokra rátemetnek, figyelmen kívül hagyva azok korát, műemlék jellegét. Helyhiány miatt gyakorlatilag az ösvényekre is temetnek, a beregszászi köztemetőben napról-napra tetten érhető a régi sírok eltűnése.
A felszólalók hangsúlyozták, hogy a temetők gondozásában kiemelt szerep jut a különböző társadalmi és civil szervezeteknek. Erre számos jó példa van úgy Beregszász, mint egész Kárpátalja területén. A Beregszászi Magyar Gimnázium igazgatója és a városban élt legendás hírű pedagógus – Borbély Ibolya – kezdeményezésére az intézmény diákjai időről-időre részt vesznek a beregszászi honvéd sírok gondozásában, a Tiszta Kárpátalja program keretében Bíró András idegenvezető irányításával folyamatosan rendben tartják a katona temetőket megyeszerte, a Beregszászi Polgármesteri Hivatal támogatásával 6 sír újult meg a közelmúltban a városi temetőben, köztük dr. Linner Bertalan nyughelye. A síremlékek és műemlékek megőrzése közös ügyünk, melyben számos magánember is komoly tevékenységet vállal.
Mindenképpen példaértékű az a kolozsvári Házsongárd temetőben zajló tevékenység, melynek fő célja a régi sírok gondozása, felújítása, megőrzése. A mintegy 22 hektáros területű sírkertben 12 ezer sír található, köztük számos híres ember, a magyar arisztokrácia jeles tagjainak sírboltjai. A 20 éve működő alapítvány őrszolgálatot működtet, idegenvezetéseket tart, illetve folyamatosan térképezi fel a sírkertet.
Az eseményen előadást tartott a Kárpátalján folyó temetőkutatásokról Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán működő Lehoczky Tivadar Intézet igazgatója. Elmondása szerint a programba bevont temetőkről komplex dokumentációt, szükség esetén vázlatos térképeket készítenek. Különösen nagy jelentőségű és értékmentő jellegű ez a munka Kárpátalja azon vidékein, ahol már csak szórványban élnek magyarok. A rátemetkezéssel eltüntetett régi sírok teljesen megváltoztatják az egyes temetők képét és névanyagát, a feledésbe taszítva ezzel az egyes sírkertek magyar jellegét. Az intézet kutatási eredményeiről bővebben a http://lehoczkyintezet.uz.ua/ honlapon tájékozódhatunk. A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek felkérésére az intézet munkatársai feltérképezték a beregszászi római katolikus sírkertet is. Természetesen ez még csak az út eleje, hiszen sok a tennivaló. A cél az, hogy minél több embert, főként az ifjúságot sikerüljön bevonni a temetőgondozással kapcsolatos programokba. Hiszen, ha nincs, aki gyertyát gyújtson a sírokon, nincs értelme felújítani azokat.

Hírek

 • Nyomdába került a Kárpátaljai Hírmondó legújabb száma

  Nyomdába került a Kárpátaljai Hírmondó, a Kárpátaljai Szövetség negyedéves folyóiratának 2020. nyári száma. Elektronikus változata elérhető (és pdf-formátumban letölthető) a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet honlapján IDE kattintva.

 • Marcsák Gergely: Pottó-panzió

  Marcsák Gergely fiatal kárpátaljai író, költő, irodalomtörténész. Nem kimondottan gyermekirodalomi alkotásairól ismerjük, de a Pottó-panzió egy igencsak jól sikerült stílusgyakorlat. Kisiskolások, de óvodás korúak is örömmel forgathatják szüleikkel ezt a füzet formában kiadott játékos verset, melybe...

 • A kereszténységet ma is védeni kell

  Államalapító Szent István királyunk mellett Szent Lászlónak, a lovagkirálynak van a legelterjedtebb kultusza a magyarság körében. Mondák, legendák sora őrzi nevét, tetteit. Nagyságát jelzi szentté avatása is. Ő a nagybakosi római katolikus templom védőszentje, s most az 1997-ben közadakozásból felép...

 • Főhajtás és helyzetfelmérés

  Megtartotta soros ülését a Szolyvai Emlékparkot gondozó bizottság. A testület döntött: az elhurcolások ártatlan áldozati emléke előtti hagyományos főhajtásra idén november 21-én kerül sor.

Események

Copyright © 2020 KMMI