Kitüntették földijeinket – Értelmet nyer a küzdés, a kitartás és az elhivatottság

Írta: Kovács Elemér | Forrás: karpatinfo.net | 2020. november 18.

A legutóbbi ukrajnai helyhatósági választásokon ismét bizonyítást nyert, hogy az optimistáknak van igazuk, azoknak, akik a kezdetektől fogva azt vallják, hogy az olykor erőn felül végzett munka megtérül, értelmet nyer a küzdés, a kitartás, a magyarság ügye iránti mély elhivatottság, hangzott el azon a Beregszászon megtartott ünnepségen, amelyen magyar állami kitüntetéseket adtak át földijeinknek. A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából odaítélt magas állami elismerések átnyújtására a szokottnál később, ma került sor a beregszászi magyar konzulátuson.

Kitüntették földijeinket – Értelmet nyer a küzdés, a kitartás és az elhivatottság

A vírus okozta rendkívüli helyzet szabályainak betartásával lezajlott ünnepségen Beke Mihály András első beosztott konzul köszöntötte az egybegyűlteket, külön is kiemelve a mostani kitüntetettek érdemeit: az elmúlt száz esztendő tapasztalata azt bizonyítja, hogy a kisebbségi sorsban mindenkinek a vártnál nagyobb teljesítményt kell nyújtania, mert csak így maradhat meg a ránk bízott nemzetrész.

Elsőként Hnatik-Riskó Márta gimnáziumi tanár laudációját hallgathattuk meg, akinek Áder János a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. A tanárnő a kezdetektől fogva aktív tagja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek, fontos közéleti személyiség. Hnatik-Riskó Márta diákjai erős magyar identitással rendelkeznek, többségük a kárpátaljai magyar közösségi élet szervezői közé tartozik, hallhattuk. Riskó Márta köszönetet mondott a sorsnak, a Jóistennek azért a lehetőségért, hogy tehet a kárpátaljai magyarság megmaradása érdekében, s azért, hogy tisztességes és szülőföldjükhöz ragaszkodó fiatalokat nevelhetett.

Kohut Attila, aki szintén a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje, a Rákóczi Főiskola gazdasági ügyekért felelős rektorhelyettese, az elmúlt két évtized folyamán számos, a főiskola fejlesztése céljából indított jelentős gazdasági projekt koordinátoraként hívta fel magára a figyelmet. Precizitása, megbízhatósága miatt méltán vívta ki munkatársai elismerését. A rektorhelyettes, hangzik a laudációban, sokat tett azért, hogy Kárpátalján több száz fiatal a szülőföldjén, az anyanyelvén szerezzen diplomát, induljon el a boldogulás útján. A kitüntetett elmondta, leginkább arra büszke, hogy a főiskola irányítóinak a magyarság ügye iránt elkötelezett, kreatív csapatához tartozhat.

Szedlák Gyula, a KMKSZ aknaszlatinai alapszervezetének elnöke, akit szintén Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki, több évtizedes tevékenysége alatt a kárpátaljai szórványmagyarság megmaradása érdekében alkotott maradandót. A szórvány speciális terület, itt a magyar oktatási rendszer fenntartása ugyanolyan fontos, mint az aktív egyházélet megőrzése, a hagyományok és az anyanyelv ápolása, hangsúlyozta a kitüntetett.

Vass Ottó a Magyar Arany Érdemkereszt friss kitüntetettje immáron több cikluson át irányítja a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ frakcióját, így minden fontos kérdésben, amely a beregvidéki magyarság életét befolyásolja, hallatja a szavát. Tájékozottsága, a magyarság ügye iránti elkötelezettsége elismerésre méltó, akárcsak sokoldalú tevékenysége. Mivel a képviselői munka mellett kulturális rendezvények szervezője, szülőfaluja, Kígyós helyi református gyülekezetének presbitere. A kitüntetett meghatódva szólt arról, hogy éppen az összetartozás évében kapta ezt a magas állami elismerést. Továbbra sincs más feladatunk, mint hogy megmaradjunk ott magyarnak, ahová a Jóisten teremtett bennünket.

Gál Istvánt, a Pro Agricultura Carpatica falugazdászát nem kell a KárpátInfo olvasóinak bemutatni, mivel újságunk hasábjain sok-sok éve közöljük szakmailag megalapozott, nagy felkészültséggel megírt, igen olvasmányos cikkeit. Neki és kollégáinak is köszönhető, hogy látványosan fejlődik a magyar vidék Kárpátalján, erősödik a gazdatársadalom. Én csak teszem a dolgomat, ahogy több ezer gazdatársam is, hangsúlyozta a kitüntetés átvételekor a szakember, aki elismeréssel szólt azoknak a szakmai szervezeteknek a munkájáról, amelyek a kárpátaljai magyar agrárium felzárkóztatásán fáradoznak.

Zárszavában Szilágyi Mátyás főkonzul gratulált a kárpátaljai magyarságnak a legutóbbi helyhatósági választásokon nyújtott teljesítményhez. Az összefogás eredménye, hogy sikerült az itteni nemzetrésznek megőrizni politikai-gazdasági pozícióit. Ehhez kétségkívül szükség volt azoknak a honfitársainknak a kiemelkedő teljesítményére, akik a mostani kitüntetettekhez hasonlóan példamutató munkát végeznek a kárpátaljai magyar nemzetrész szülőföldjén való megmaradása és boldogulása érdekében.

Hírek

 • Jelentkezzen a Magyar Konyha Hetére!

  Kilencedik Magyar Konyha Hete 2021.május 14-16. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szervezésében 2021. május 14-16. között kerül megrendezésre a Magyar Konyha Hete. A rendezvény keretében a résztvevő kárpátaljai éttermek jelentős árengedménnyel kínálják a magyar tradicionális konyha remek...

 • Állandó kiállítással emlékeztek a kommunizmus áldozataira Munkácson

  A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját a magyar Országgyűlés 2000-ben elfogadott rendelete szerint minden év február 25-én tartják. Erről megemlékezvén rendezvényeket tart a világ magyarsága. Kárpátalján több tízezren szenvedték meg a magyar és német nemzetiségű férfiak sztálini táborokba ...

 • Tíz tény a kártyázás múltjáról

  1. A mai kártyajátékok őséről  tudósító első írásos forrás a 9. századi Kínából, a Tang-dinasztia korából származik. Kínában eleinte valószínűleg papírpénzzel kártyáztak, ám a bankjegyek elrongyolódása miatt idővel áttértek a keskeny papírlapok alkalmazására.

 • Kiszebáb-égetés a Nagyberegi Tájházban

  A télűzés jellegzetes szimbóluma a kiszebáb-égetés, amikor is, február végén, a tavasz közeledtével a gyerekek által készített szalmabábot elégetik. A babona szerint a kiszebáb-égetése megszabadítja az embereket minden bajtól. A téltemető rítus régen kedvelt volt a falusi emberek körében, ma már csa...

Események

Copyright © 2021 KMMI