Az ősök sírjai avatják a földet hazává – Könyvbemutató a beregszászi konzulátuson

Írta: Kovács Elemér | Forrás: Kárpátinfo.net | 2020. október 14.

Igencsak figyelemreméltó és másoknak is példát mutató kezdeményezéssel állt elő a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és a Rákóczi-főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja, amikor hatalmas munkával feltérképezték a beregszászi köztemető egykori római katolikus sírkertjének sírjait, helyrajzi számmal látták el ezeket, s a beazonosítás további megkönnyítése érdekében a kegyeleti helyről vázlatos térképet készítettek. 

A munkába bevont 13-15 aktivista ily módon 2584 sírt rögzített. A Magyarország Beregszászi Konzulátusán bemutatott Őrzeni kincses temetőket című frissen megjelent kiadványban pedig 110 síremlékről az ott nyugvó kiváló beregszásziakról kapunk pontos információkat. 

Az alkalomnak megfelelő hangulat megteremtéseként Nagy Henrietta, a Beregszászi Magyar Gimnázium tanulója elszavalta Garay János Vezérhang című versét.

Beke Mihály András első beosztott konzul köszöntőjében arról szólt, hogy szerte a Kárpát-medencében zajlik sírkertjeink feltérképezése, a síremlékek megmentése, hisz az emlékezetkultúra életünk fontos részét képezi. Örvendetes, hogy ebben Beregszász példát mutat.

Szilágyi Mátyás főkonzul a most megjelent kiadvány kapcsán arra biztatta a Kárpátalján működő helytörténészeket, hogy ehhez hasonló kötetekben, brosúrákban mutassák be azokat a jeles személyiségeket, akik sokat tettek településük gazdasági, kulturális, egészségügyi, vallási stb. megújulása érdekében, s járuljanak hozzá, hogy ezeknek a kiváló embereknek a méltó módon karbantartott sírja zarándokhellyé váljon.

Molnár János beregszászi római katolikus esperes-plébános arra emlékeztetett, hogy keresztény hitünk szerint a test a Szentlélek temploma a keresztség által. Ezért is övezi immár több mint két évezrede nagy tisztelet temetőinket. 

Pirigyi Gergely történész vetítettképes előadásában bemutatta azt a 2017 tavaszán elkezdett értékmentő munkát, ami a beregszászi temetőben zajlik. S melyben vele együtt számos önkéntes vesz részt. Ennek a munkának köszönhetően az elmúlt három év alatt igen sok jeles beregszászi család síremléke újult meg.

Ha röviden szeretnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a lelkesedést a civil szervezet aktivistái adták, a szakmaiságot pedig a Lehoczky Tivadar Kutatóközpont munkatársai biztosították, mondta Jakab Eleonóra, a KÉSZ elnöke, a terv ötletgazdája, aki a továbbiakban annak a reményének adott hangot, hogy a hasonló jellegű értékmentés mind a többi beregszászi temetőben, mind Kárpátalja más magyarok által is lakott településein tovább folytatódik. 

Molnár D. Erzsébet, a Lehoczky Tivadar Kutatóközpont vezetője beszámolt arról, hogy a megye településein található köztemetők feltérképezése, az ottani értékek mentése a központ által kidolgozott nagyszabású program mentén 2011 óta zajlik. Érthető módon a kutatómunka a szórványtelepüléseken kezdődött, mivel az asszimilációval kapcsolatos átrendezés ezeken a helyeken gyorsult fel a leginkább. Magyarán: régi sírok sokasága tűnik el, válik az enyészetté. Nagyra értékelte a Kolozsváron található híres Házsongárdi temetőben évtizedekkel ezelőtt elkezdett értékmentő munkát, amely pontosan kidolgozott rendszer szerint történik, s szerte a Kárpát-medencében követendő példával szolgál.

A könyvbemutatón számos hasznos tanács, észrevétel hangzott el a közönség részéről, amely a további kutatómunka és értékmegőrzés hatékonyságát célozza.

A meghitt találkozó végén Gogola Anna, a BMG tanulója Juhász Gyula Temető című versét mondta el.

Hírek

 • Megjelent a Kárpátaljai Hírmondó legújabb száma

  Megjelent a Kárpátaljai Hírmondó, a Kárpátaljai Szövetség negyedéves folyóiratának 2020. őszi száma. Elektronikus változata elérhető (és pdf-formátumban letölthető) a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet honlapján IDE kattintva.

 • Kötetajánló– Kopriva Nikolett: Amire csak a fák emlékeznek

  Hogy mennyi minden történhet egyetlen udvarban, a láthatárig tartó tájban vagy egy házban, azt akkor tudjuk meg, ha elolvassuk Kopriva Nikolett verseskönyvét. Ebbe a térbe még egy privát tenger is belefér, és még Walt Whitman is betéved. Csak a végtelen magány türemkedik ki belőle. Letisztult költés...

 • A legvirágosabb porta, a legszebb konyhakert – Díjazták a megye falusi vendéglátóit

  Attól, hogy idén a vírusjárvány miatt a turisták javarészt elmaradtak, a vendégházakat, azok környékét fejleszteni, szépíteni szükséges. Most talán jobban is, mint bármikor, hisz nyilvánvaló, hogy a verseny ebben az ágazatban is kiéleződni látszik. Márpedig mindent meg kell tenni annak érd...

 • Megnyitotta kapuit a Buttler Kultúrkúria

  A szerednyei Buttler Kulturkúria átadó ünnepségét október 20-án tartották meg. A kulturális központnak az egykori Buttler-ház felújított épülete adott otthont.

Események

Copyright © 2020 KMMI