Bakos Kiss Károly

Kapcsolódó település: Beregújfalu

Költő

(Beregújfalu, 1977. május 9.)
Földműves családban született. A középiskolai érettségi megszerzése után, különböző alkalmi munkákat vállalt. Már korán megmutatkozott tehetsége és kiemelkedő intellektusa. Gyerekfejjel Punykó Mária tanárnő szárnyai alatt népmeséket, verseket adott elő, vers- és prózamondó versenyeket nyert, előadóként szerepelt az Ungvári TV magyar nyelvű adásában is. Első versét 12 évesen írta, amit később követte a többi, de ezeket még nem szánta publikusnak. 17 évesen határozta el, hogy költő lesz. Verseit először a Füzesi Magda által szerkesztett Beregi Hírlap irodalmi rovata közölte le.

Ezt követte a Szivárvány nevű független beregszászi hetilap, magyarországi viszonylatban pedig a Kláris és az Irodalom Visszavág. 2005-ben debütált az Együtt-ben, Kárpátalja egyetlen irodalmi lapjában. Rendszeresen publikál a Hitel, a Kortárs és a Partium és más folyóiratok oldalain. Több antológia – Új vetés (2007), Rések az időn (2009) stb. – társszerzője. Egy ideig az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakos hallgatója volt. Bakos Kiss Károly munkásságára nagy hatással van József Attila költészete, de kedvencei között említi Pilinszky Jánost, Szabó Lőrincet, Weörös Sándort és Kosztolányi Dezsőt is. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja Együtt című folyóiratában egy ideig a kritikai rovat vezetője. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet külső munkatársa. S. Benedek András műkritikus szerint a pályakezdő fiatalok Új vetés című antológiájában felvonultatott szerzők közül „Bakos Kiss Károly a képek, átlényegítések, fogalmi átvetések mestere. Rögtön az egész antológia verskezdő mondata kívánkozik ide idézetként: Antik este van s homályba / Hajló hátgerinc a pálma. Valóban a költészet nem elsősorban a technikai tudás mestersége, hanem a megszólalás művészete. A szóé, amely elvarázsol. Természetesen Bakos Kiss Károlynál sem minden szó, minden mondat az újkori tündérmesék szóvarázsa, de ami az, reményre ad okot.” Eddig két verseskötete jelent meg. „Bakos Kiss Károly a klasszikus metaforikus-szimbolikus versnyelvben talált magára. Úgy kezdett el írni, hogy háta mögött biztos támaszként mindig ott volt valamelyik választott mestere (József Attila, Radnóti Miklós, Pilinszky János, Weöres Sándor vagy éppen Kosztolányi Dezső). Első kötetét lapozva éppen ezért tűnhet úgy számunkra, hogy a költő keveset kísérletezik, versei nem egyszer túlontúl közel állnak mestereihez. Bakos Kiss Károly tulajdonképpen úgy szeretne nagybetűs költővé válni, hogy előtte bebizonyítja: ismeri a verstant, tud bánni a képekkel, megtanulta már szakmája minden csínját-bínját. Ezért legtöbb költeménye szép, csiszolt, míves munka. Ragaszkodik a kötött formákhoz. Újabb verseit tekintve pedig elmondható: egy teljesen új, helyi színekben gazdag világot hoz létre, melyben a modern nyelvízlés és a klasszikus költészeteszmény szintézisére törekszik.” (Csordás László: Bevezető, 2011.) Szülőfalujában él és alkot.

Elismerések, díjak: az Együtt című folyóirat Nívódíja (2006, 2009), Móricz Zsigmond Ösztöndíj (2013).

Művei: Legyen vers. Versek. Koszták István illusztrációival. Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó, 2007., „Véred tinta / Lelkedben oldalak…” Válogatás Bakos Kiss Károly és Lőrincz P. Gabriella verseiből. Összeállította: Csordás László. KMMI-füzetek X. Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Ungvár, 2011., Tárolt változat: http://www.kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/KMMI-fuzetek/10-KMMI-fuzetek-BKK_LPG.pdf, Része még. Versek. Kárpátaljai Magyar Könyvek 220. Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó, 2012.

Irodalom, forrás: S. Benedek András: Készülődés (A kárpátaljai magyar írás), Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2007., Bertha Zoltán: Legyen vers. Bakos Kiss Károly első kötete, Együtt, 2008/1, 60., Penckófer János: A stúdiók kora (előtt és után). Irodalmi-kulturális irányultságok, folyamatok, szerveződések, fórumok Kárpátalja eddigi kilencven évében, Magyar Napló, 2011. június.

Elektronikus irodalom: Kárpátinfo.net dosszié Bakos Kiss Károlyról: In: http://www.karpatinfo.net/dosszie/bakos-kiss-karoly

Csordás László blogja: „Véred tinta / lelkedben oldalak…” In: http://csordaslaszlo.blogspot.com/2011_01_30_archive.html, http://ujnautilus.info/ujnautilus-estek/. Ld. pl. Marcsák Gergely feldolgozását a YouTube-on: http://www.youtube.com/watch?v=b6l51Tt4D64,
http://www.legendarium.eoldal.hu/cikkek/kortars-koltoink--iroink-legjobb-muveibol/bakos-kiss-karoly-karpataljai-kolto-muveibol.html

Események

Copyright © 2021 KMMI