Dózsa- és Rákóczi-megemlékezés Szatmár megyében

2014. április 25.

Helyszín: Beregszász | Jellege: Ünnep, ünnepség

2014. április 25-én Szatmárnémetiben a Szatmár Megyei Múzeum II. emeleti dísztermében (Vasile Lucaciu sétány 21.) "Társadalmi megmozdulások a Felső-Tisza-vidéken a Dózsa György féle parasztfelkeléstől a jobbágyfelszabadításig" címmel történelmi tanácskozásra kerül sor a a Dózsa György vezette parasztfelkelés 500. évfordulója alkalmából. Kezdés: 9.00 óra

A programból:

A tanácskozást üdvözli: Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke, Liviu Marta, a Szatmár Megyei Múzeum főigazgatója, Kereskényi Gábor parlamenti képviselő.

Tanácskozásvezető: Sipos Gábor, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke (Kolozsvár).

Előadók:

Horváth Zita (Miskolc): Dózsa parasztfelkelése a magyar történetírásban.
Kovács Ágnes (Debrecen): Törekvések a jobbágysorból való kitörésre 1514-1711.
Tamás Edit (Sárospatak): Dél-Zemplén népessége a XVIII - XIX. században.

Szünet

Tanácskozásvezető: Balogh Béla ny. levéltáros (Nagybánya).

Előadók:

Zubánics László (Beregszász): A Dózsa-féle parasztlázadás a mai Kárpátalja területén.

Kereskényi Sándor (Szatmárnémeti): Eötvös József Dózsa-ábrázolásának történeti forrásai.

Thoroczkay Sándor (Szatmárnémeti): Werbőczy István nádor, a törvényhozó diplomata.
Kónya Péter (Eperjes): Az 1831. évi "kolera-parasztlázadás” Zemplén vármegyében.

Ebédszünet

Tanácskozásvezető: J. Dankó Katalin, ny. múzeumigazgató (Sárospatak)

Előadók: Balogh Béla (Nagybánya): A Dózsa György vezette parasztfelkelés ugocsai és máramarosi kötődései

Gyulai Éva (Miskolc): Rendi felkelések a sárospataki jezsuiták szemével (Wesselényi és I. Rákóczi Ferenc mozgalma, Thököly Imre felső-magyarországifejedelemsége, a hegyaljai felkelés, Rákóczi-szabadságharc)

R. Várkonyi Ágnes (Budapest): Szociális politika Rákóczi államában

Szünet

A délutáni szünetben kiállításmegnyitó: Derkovits Gyula: Dózsa-sorozata – bemutatja Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója

Tanácskozásvezető: R. Várkonyi Ágnes akadémikus (Budapest)

Előadók:

Pomogáts Béla (Budapest): Dózsa alakja a magyar költészetben.
Sipos Gábor (Kolozsvár): Partiumi református lelkészek jogállása a XVII. században.
Bene János (Nyíregyháza): A máriapócsi zendülés 1848 tavaszán.

***

2014. április 26. XXV. Rákóczi-megemlékezés. Helyszín: majtényi sík (Domahida vasútállomása mögötti kuruc-emlékmű), időpont: 11 00 óra (kelet-európai idő szerint).

Üdvözlő beszédet mond: Gheorghe David, Majtény község polgármestere, Balogh Enikő, kismajtényi lelkipásztor.

Köszöntőt mond: Adrian Ştef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke, Erdei D. István, parlamenti képviselő(Szatmárnémeti)

Ünnepi szónokok: R. Várkonyi Ágnes, akadémikus (Budapest), Keresztesi Csaba tanár (Szatmárnémeti).

Kárpátalja üdvözletét hozza: Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke (Beregszász).

Tárogatón játszik: Nagy Csaba nyíregyházi tárogatóművész.

Fellépnek: kis- és nagymajtényi, domahidai, valamint nagyecsedi, nagykárolyi, szatmárnémeti, szilágysomlyói, tyukodi, ópályi és rozsályi versmondók, énekesek és táncosok.

Díszőrséget állnak a szilágysomlyói 16-os számú Báthory István cserkészcsapat tagjai.

A műsort vezeti: Muzsnay Árpád

A megemlékezést záró koszorúzást levezeti: Balogh Sándor

A Dózsa-felkelést idéző történelmi tanácskozás, valamint a XXV. alkalommal megrendezésre kerülő majtényi Rákóczi-megemlékezés a Hagyományos Kultúrát Támogató Szatmár Megyei Központ 2014-es programjában szereplő rendezvény

Szervező: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

A történelmi tanácskozás szervezésében közreműködött: Szatmár Megyei Múzeum, Nyíregyházi Jósa András Múzeum, Szatmárnémeti Szent István Kör

A XXV. Rákóczi-megemlékezés társszervezői: Kismajtényi Református Egyházközség, Majtény Község Polgármesteri Hivatala, Majtényi RMDSZ, Szatmárnémeti Szent István Kör

A rendezvények támogatója: Szatmár Megyei Tanács

Kapcsolattartó
Zubánics László

Telefon: +380 (3141) 22815

Szervező

Hírek

Események

Copyright © 2020 KMMI