Pályázatok

Verspályázat Arany János születésének 200. évfordulójához kapcsolódóan
2017-10-10 00:00:00

A Magyar Írószövetség irodalmi pályázati felhívása az Arany János születésének 200. évfordulóján meghirdetett emlékévben, 45. életévüket még be nem töltött ifjú alkotók részére, új versek létrehozására.

A pályázat célja

A magyar irodalom egyik legnagyobb alkotójának, Arany Jánosnak a megidézése hommage, pastiche vagy egyéb lírai műfajban.

Közel hozni a mai olvasókhoz a költő alakját, sorsát, művészetét magas színvonalú költemények formájában.

A pályázók köre

Magánszemélyek

A pályázó még nem töltötte be 45. életévét.
A pályázó az alábbi reprezentatív intézmények valamelyikének tagja:
Magyar Írószövetség
Szépírók Társasága
Fiatal Írók Szövetsége
József Attila Kör
Erdélyi Magyar Írók Ligája
Szlovákiai Magyar Írók Társasága
Kovács Vilmos Irodalmi Társaság

Részletesen
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2017-10-23 00:00:00

A Rákóczi Szövetség és a Rákos Mezeje Egyesület

irodalmi/történelmi pályázatot hirdet 1956. október 23. tiszteletére Kárpát-medencei magyar középiskolások, valamint I-II. éves főiskolások/egyetemisták részére az alábbi 3 témában:

 

I.                   A hősök emléke velünk él

A dolgozat felölelheti a forradalom és szabadságharc, valamint a polgári ellenállás és a megtorlások 1956 októbere és 1957 júniusa közötti eseményeit, ill. azok epizódjait, bemutathat egyes szereplőket

 

II.                Egy élet a Felvidékért: gróf Esterházy János

 

III.             A felvidéki magyarság gyásznapjai / Fejezetek a családi legendáriumból.

A magyarok kitelepítése a Felvidékről 1945-46-ban

 

A dolgozatban – személyes beszélgetések, memoárok, monográfiák alapján – a választott főtémát kell feldolgozni pályakép/portré megrajzolásával, ill. tanulmány, történelmi esszé vagy interjú-füzér formájában. Irodalmi alkotás (novella, elbeszélés, vers) elkészítése is lehetséges, amit különdíjban részesítünk.

 

A pályaművek formai követelménye: 4-10 oldal terjedelem, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt, hivatkozások, felhasznált szakirodalom.

Részletesen