Hírek

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntője a Magyar Filológiai Tanszéken
Írta: Dr. Nagy Natália egyetemi docens   |   Forrás: KMMI-sajtószolgálat
2018-05-15

Az anyanyelvi műveltség fejlesztése érdekében Kárpátalján is számos kezdeményezés történt az elmúlt időszakban. Számunkra, kisebbségben élők számára, fontos anyanyelvünk megőrzése, helyes használata. A nyelvi kulturáltság színvonalának egyik fontos jellemzője a helyesírás, amely alapműveltségünk része. A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1997 óta rendezik meg. 

Kárpátalján 2000-től vannak elődöntők. Az első két alkalommal a 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában szervezték meg a megyei döntőt, 2002-től az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke ad helyet e neves megmérettetésnek. Kárpátalján a verseny három fordulóból áll. Az iskolai forduló arra szolgál, hogy eldöntse: ki képviselje az adott intézményt a járási döntőn. Ebben a szakaszban is a fővárosi szervezők által elküldött feladatokat oldják meg a tanulók. Járási fordulók vannak a Beregszászi, az Ungvári, a Munkácsi, a Nagyszőlősi, Huszti járás magyar tannyelvű iskolái számára. Az elődöntőkön mintegy 300 diák képviselteti magát. A verseny e fázisának megszervezésében a járási módszertanos kollégák segítenek, akiknek áldozatos munkája nagymértékben hozzájárul a sikerhez. A megyei fordulóra osztályonként két-két tanuló jut tovább. Az 5–8. osztályosok körében megrendezett vetélkedősorozat végső állomása a Kárpát-medencei megmérettetés. Kárpátaljáról minden évben 8 fő utazik a döntőre, ahol tanulóink eredményesen képviselik pátriánkat.

Munkájuk elismeréseként tanáraink többször vehettek már át kitüntetést. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Arany Oklevéllel és értékes könyvcsomaggal jutalmazza azokat a magyartanárokat, akiknek már négy diákjuk vett részt a Kárpát-medencei döntőn. Kárpátaljáról a következő pedagógusok részesültek díjazásban: 2007-ben Riskó Márta, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, 2008-ban Tegze Edit, a Tiszabökényi Általános Iskola, 2010-ben Huszti-Kacsur Andrea, a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola, 2011-ben Rezes Katalin, az Ungvári Dayka Gábor Középiskola, 2013-ban Barta Nyistyák Gabriella, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, 2015-ben Roják-Kopasz Angéla, a Derceni Középiskola, 2016-ban Iván Éva, a Derceni Középiskola, valamint Csetneki Adrienn, a Verbőci Középiskola tanára vehetett át Arany Oklevelet. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Gyémánt Oklevelét azok a magyartanárok kapják, akiknek 12 diákjuk jutott el a Kárpát-medencei döntőre. Az eddigi kitüntetettek között van Tegze Edit, a Tiszabökényi Általános Iskola tanára, aki 2012-ben vette át oklevelét kiváló munkájának elismeréseként. A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2007-ben ünnepelte indulásának 10. évfordulóját. Ettől az évtől Simonyi Zsigmond-serleggel jutalmazzák azokat az iskolákat, ahonnan a legtöbb gyermek jut el a Kárpát-medencei döntőre. 2007-ben a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, 2008-ban a Tiszabökényi Általános Iskola, 2014-ben a Verbőci Középiskola, 2015-ben a Derceni Középiskola, 2016-ban a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola képviselői vihettek haza Simonyi Zsigmond-serleget.

2018-ban a kárpátaljai megyei döntőt április 14-én rendezték. A megnyitónak az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar–Ukrán Oktatási-Tudományos Intézet Bercsényi Miklós Könyvtára adott helyet. A megjelenteket Lizanec Péter professzor úr üdvözölte, s köszöntőjében hangsúlyozta, mennyire fontos az egyén számára, hogy gondolatait megfelelő formában fejezze ki mind élőszóban, mind írásban. A helyesírás minősít, ezért különösen figyelni kell a szavak helyes lejegyzésére. Hangsúlyozta, hogy a magyar filológusok közössége egy olyan család, amelynek tagja minden volt, jelenlegi és jövőbeli diák. Dr. Zékány Krisztina tanszékvezető örömét fejezte ki, hogy 2018-ban is szép számban érkeztek versenyzők a megmérettetésre. Megköszönte mind a tanulók, mind a tanárok munkáját, hiszen a tehetséget fejleszteni kell, s ehhez áldozatos munkára, s kitartásra van szükség. Ádám Kinga, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnökségi tagja arra biztatta a versenyzőket, hogy érettségi után e falak között folytassák tanulmányaikat. A köszöntők után dr. Nagy Natália docens, a verseny kárpátaljai fordulóinak főszervezője ismertette a verseny történetét, értékelte a felkészítő tanárok eddigi munkáját, akik Arany vagy Gyémánt Oklevélben részesültek. Megköszönte a felkészítő tanárok munkáját, akiknek feladata a motiválás, a diákok érdeklődésének a felkeltése. Bár a jelenleg Ukrajnában érvényben lévő tanterv nem ad lehetőséget az iskolai órákon a helyesírási kérdések mélyebb elsajátíttatására, a tanárok megtalálják a lehetőséget, az időt arra, hogy tanulóikban tudatosítsák a szavak helyes lejegyzését. A tanárok példát mutatnak tanítványaiknak, a diákok pedig erőt adnak lelkesedésükkel, igyekezetükkel, az anyanyelv iránti szeretetükkel. Örömmel emelte ki, hogy tapasztalatai szerint a diákok és a tanárok várják a megmérettetést, amelyet a jóleső légkör, az önzetlenség és az áldozatkészség hat át. Vonzza őket a teljesítmények mérhetősége, a szabályokhoz való igazodás. A felkészítő tanárok a tanszék végzősei, akik boldogan térnek vissza az alma materbe, várják a találkozást régi tanáraikkal.

A tollbamondás megírása és a feladatlapok kitöltése után a versenyzők megismerkedhettek az egyetem épületével. Betekintettek a kar nyelvi laboratóriumába, a fizikalaboratóriumba, a helytörténeti-régészeti, illetve a nemzetközi kapcsolatok szaktantermekbe, valamint megfigyelhették a 3D-s nyomtató működését is. A rendezők minden évben gondoskodnak azoknak a kiválasztásáról, akik kijavítják a tollbamondásokat és a feladatlapokat. Minden osztály dolgozatát három-négy tanár javítja, akiket előzetesen kértek fel erre a feladatra. Ezt a felelősségteljes munkát a tanárok a megírás napján végzik. A felkészítő tanárok és a versenyzők megtekinthetik a kijavított dolgozatokat.

Míg a zsűri dolgozott, a tanulók tanulmányi kiránduláson vehettek részt Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeumba.

Az eredményhirdetésen a kárpátaljai fordulók főszervezője felhívta a figyelmet arra, hogy a megyei döntőben a legjobbak vetélkednek, ezért a helyesírás általános szintjéhez képest lényegesen kevesebb hiba fordult elő. Ugyanakkor természetes dolog, hogy a tartós koncentrálást és az alapos felkészültséget igénylő versenyen előfordulnak tévedések.

A megyei forduló díjazott tanulói

5. osztály

1. helyezett: Markó Kamilla (Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium)
2. helyezett: Orosz Izabella (Derceni Középiskola)
3. helyezett: Banka Kamilla (Nevetlenfalui Oktatási-Nevelési Komplexum)
Különdíjban részesült: Soós Viktória (Szalókai Általános Iskola)

6. osztály

1. helyezett: Lánczi Ildikó (Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium)
2. helyezett: Snicer Dávid (Jánosi Középiskola)
3. helyezett: Sáfi Barbara (Tiszabökényi Általános Iskola)
Különdíjban részesült: Bíró Andrea Eugénia (Derceni Középiskola)

7. osztály

1. helyezett: Lenyó Barbara (Oroszi Általános Iskola)
2. helyezett: Nagy Marianna (Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola)
3. helyezett: Molnár Réka (Szőlősgyulai Általános Iskola)
Különdíjban részesült: Orbán Rebeka (Szernyei Általános Iskola)

8. osztály

1. helyezett: Borcsik Zsanett (Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola)
2. helyezett: Kopasz Sára (Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium)
3. helyezett: Kovács András (Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola)

Különdíjban részesült: Baráth Réka (Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium)

A verseny fő támogatója a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet volt.

A nyertesek pénzjutalmát a Bereg Kábel Kft. és a Kárpátaljai Magyar Ifjúságért Jótékonysági Szervezet biztosította. A különdíjasok jutalmáról a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége gondoskodott. Az első és a második helyen végzett versenyzők Budapesten képviselik Kárpátalját május 26-án, a XXI. Kárpát-medencei döntőn.

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával valósult meg.

Dr. Nagy Natália egyetemi docens