Hírek

15 éves az Együtt
Írta: Szemere Judit   |   Forrás: www.kmmi.org.ua
2017-04-27

Tizenöt éves az Együtt c. irodalmi-művészeti-kulturális folyóirat. Ebből az alkalomból április 20-án a beregszászi járási könyvtárban irodalmi rendezvényre került sor. Az olvasóteremben összegyűlt irodalombarátokat — köztük Erdei Péter beregszászi magyar konzult, valamint az Együtt alkotói gárdájának tagjait — a házigazdák nevében Mironyuk Natália köszöntötte.
Vári Fábián László, az Együtt szerkesztőbizottságának elnöke röviden ismertette a folyóirat történetét, létrejöttének körülményeit, megemlítve egykori és jelenlegi szerzőit, a Forrás Ifjúsági Irodalmi Stúdió, valamint a József Attila Alkotóközösség tagjait.

Megtudhattuk, hogy az Együtt című irodalmi folyóiratot ungvári egyetemisták hívták életre 1966-ban. Alapító főszerkesztője S. Benedek András volt, szerzői Balla Gyula, Fodor Géza, Füzesi Magda, Zselicki József, Vári Fábián László, Balogh Balázs, Ferenczi Tihamér, Kecskés Béla, Györke László és mások. Írói, szerkesztői írógépen sokszorosították a szürke borítólapos füzetecskét, amelynek példányszáma kezdetben nem haladta meg a négyet-ötöt.
Vári Fábián László meg is mutatta a jelenlévőknek a folyóirat első lapszámainak megmaradt példányait, amelyek egy a későbbiekben létrehozandó múzeum anyagát képezik majd.
A folyóirat egyre népszerűbb lett, bővült a szerzői köre, és az olvasók tábora is növekedett, alig fél év után már 150–200 példányra volt igény. Az ifjú alkotók felolvasóesteket rendeztek a diákotthonokban, az iskolai diákkörökben. Az alig tucatnyi főt számláló baráti kör hamarosan mozgalommá szélesedett, s ezt már nem nézte jó szemmel az akkori hatalom. 1967 nyarán az egyetemi pártbizottság betiltotta a folyóiratot. 1967 őszén a fiatalok megalakították a Forrás Ifjúsági Irodalmi Stúdiót, amelynek mentora Kovács Vilmos volt. 1971 nyarán ennek működését is betiltották. A helyette létrehozott József Attila Alkotóközösség az 1990-es évek elejéig működött, s közben felnőtt egy írógárda, amelynek tagjai közül sokan ma is alkotnak.
Irodalmi folyóirata viszont hosszú ideig nem volt a kárpátaljai magyarságnak, mígnem 1989-ben Balla D. Károly megalapította a Hatodik Sípot, amely 1998-ig jelent meg negyedévente. Ezt több folyóirat-alapítási kísérlet (Pánsíp, Véletlen Balett, Kárpátaljai Minerva) követte, ezek azonban mind rövid életűek voltak. Így a kárpátaljai magyar írók fórum nélkül maradtak.


2002 elején Nagy Zoltán Mihály, Dupka György és Vári Fábián László felvetették az Együtt újraindításának ötletét, amelyet a Kárpátaljai Magyar Írócsoport tagjai, valamint a tagságon kívüli írók, költők lelkesen támogattak. Az új Együtt Nagy Zoltán Mihály főszerkesztése alatt még az év tavaszán útjára indult.
Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének (MÉKK) elnöke, az Együtt lapigazgatója a kárpátaljai magyar lap- és könyvkiadás nehézségeiről beszélt. Elmondta, hogy a folyóirat az ukrán állam részéről semmilyen támogatásban nem részesül, kizárólag anyaországi pályázatokon megítélt támogatásokból tartja fenn magát. A szerkesztőbizottság döntése értelmében a lapot nem árusítják, hanem adományként folyamatosan eljuttatják a kárpátaljai magyar intézményeknek, könyvtáraknak, a szerzők és az érdeklődők térítésmentesen megkapják. A folyóirat lapszámainak elektronikus változata olvasható, tartalma letölthető a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (www.kmmi.org.ua) vagy az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívuma (epa.oszk.hu) honlapjáról.


Ezután a jelen lévő szerzők — Csordás László olvasószerkesztő, Lőrincz P. Gabriella, Shrek Tímea, Kovács Eleonóra, Csornyij Dávid, Bartha Gusztáv — mutatkoztak be a közönségnek, és olvastak fel írásaikból.
Ezután az érdeklődőknek alkalmuk nyílt kérdéseket feltenni az irodalmároknak, megosztani gondolataikat a jelenlévőkkel. Éltek is a lehetőséggel, gratuláltak a szerzőknek, szerkesztőknek az Együttben megjelenő színvonalas, változatos olvasnivalóhoz.
Végül az alkotók Dupka Györggyel az élen felszeletelték a születésnapi tortát, amiből mindenki kapott egy szeletet. A találkozó kötetlen beszélgetéssel ért véget.


Dosszié
Az Együtt a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának irodalmi, művészeti, kulturális folyóirata. Felelős kiadója a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége. A 2002 májusától újraindított kiadvány jelenleg a kárpátaljai alkotók egyetlen fóruma. Terjedelme 100–110 oldal. Eleinte évi négy lapszámmal, 2012-től kéthavonta jelenik meg. A kiadvány összeállítását, a szövegek gondozását a szerkesztőbizottság végzi, amelynek jelenlegi elnöke Vári Fábián László József Attila-díjas költő, folklórkutató, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Irodalmi Tagozatának tagja. Munkáját aktívan segíti a korábbi (2002–2008) főszerkesztő, Nagy Zoltán Mihály József Attila-díjas író, az MMA tagja, valamint Füzesi Magda költő, aki szinten az MMA tagja. A szerkesztőbizottság tagjai elismert írók, költők, történészek: Csordás László, Bakos Kiss Károly, Zubánics László. A kiadvány védnöke és tanácsadója mások mellett Pomogáts Béla, dr. Botlik József.
Az Együtt a Kárpátalján elő és alkotó, az innen elszármazott, de szülőföldjükhöz kötődő szak- es szépírók, néprajzkutatók, helytörténészek stb. fóruma, amely nyitott az anyaországi és más elszakított országrészekben alkotó írók, költők művei, illetve a vidékünkön élő más népek, nemzetiségek irodalma iránt is. A folyóirat szerkesztői továbbra is fontos feladatnak tartják a fiatal tehetségek felkutatását, bemutatását. Eddig közel 20 új tehetséget fedezett fel, többségük azóta rendszeresen publikál a folyóiratban, egyesek már önálló kötettel is rendelkeznek.
A folyóirat egyik feladata, hogy ízelítőt nyújtson az érdeklődőknek a társművészetek terméséből is; ezt a célt szolgálják a képzőművészek alkotásai, amelyek a lapszámokat illusztrálják, valamint a megzenesített versek rovata.
A Kárpát-medencében sokan szakmai elismeréssel értékelik és becsülik az Együtt következetes irodalom- és művészetszervező tevékenységét.