Hírek

Szent István napja Ungváron
Írta: Fogarassy L.   |   Forrás: www.kmmi.org.ua
2017-08-24

Vasárnap délután ismét magyar gondolatokat visszhangoztak az ungvári vár ősi falai – a hagyományokhoz híven itt gyűltek össze a magyarság képviselői, hogy ökumenikus szertartás keretében emlékezzenek államalapító István királyunkra. A szemerkélő eső miatt ezúttal nem a vár belső udvarában, hanem a kapubástyában található konferenciateremben került sor az ünnepségre, ahol a szervezők nevében dr. Dupka György, a MÉKK elnöke köszöntötte a szép számban érkező vendégeket, illetve Magyarország Ungvári Főkonzulátusának munkatársait. 

Az államalapításról szólva dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke kifejtette

"az, hogy egy nép mit gondol a saját múltjáról, ugyanannyira meghatározó, mint az, ami valójában történt a múltjában. Szerencsés sorsú és egészséges öntudatú népeknél a többség által alkotott ön- és múltkép gyakran egybecseng a történelmi valósággal. Ott, ahol a jelenkor történelme kudarcokkal terhelt, a népek gyakran a dicső múlt aranyló ködébe menekülnek... Szerencsére a magyaroknak "annyi balszerencse" közt vannak olyan kiemelkedő történelmi személyiségei, illetve korszakai, amelyekhez bizton visszanyúlhat. Ilyen az államalapítás és Szent István kora... Ekkor dőlt el végérvényesen európai jövőnk, keresztény kultúránk, s ezáltal ezer esztendőre meghatározva további sorsunkat."

Nagy Anikó, a Kárpátaljai Megyei Filharmónia Magyar Melódiák együttesének szólóénekese az eseményhez kapcsolódó, a hazáról, a nemzetről és nyelvünk megtartásának fontosságáról szóló dalcsokrot adott elő, majd Shrek Tímea, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság titkára mondott ünnepi beszédet. A felszólaló a fiatalság körében egyre inkább begyűrűző elvándorlási kedvvel Reményik Sándor "Eredj, ha tudsz" című versének újraértelmezését állította szembe. Akárcsak a múlt század 30-as éveiben, a gazdasági világválság idején sokan indultak útnak a szebb és jobb jövő reményében, azonban, nekünk kárpátaljai magyaroknak missziónk van itt, szülőföldünkön, kishazánkban, s az ittmaradás, a közért való cselekvés is egyfajta kiállás.

Marcsák Gergely költő gitárkísérettel adott elő alkalomhoz illő verseket,

majd Buhajla József, Magyarország ungvári főkonzulja tartott ünnepi beszédet. Mint elmondta, Szent István király művének – a magyar állam keretei megteremtésének – azért volt jelentős hatása, mert népének követendő példákat adott, amelyek révén bizton képes volt megtalálni útján, szerepét a történelem viharai közepette. Ekkor is próbálták külső és belső erők szétzilálni a fennálló rendet, de a szent király erős kézzel képes volt ezeket letörni. Napjainkban is egyre nagyobb erőfeszítéseket követel nyelvünk, keresztény értékrendünk, az ország határainak megvédése, azonban a magyar kormány igyekszik a helyén lenni és vállalja történelmi misszióját. A nemzetpolitikában fontos szerepe van a külhoni magyarság érdekeinek védelme, amely mellett a kormány a jövőben is ki fog állni.

Ezután került sor az állami kitüntetések átadására.

Áder János köztársasági elnök megbízásából Buhajla József főkonzul a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adta át dr. Dupka Györgynek sokrétű kulturális és közéleti tevékenysége elismerésééül. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést Olekszij Korszun kutató történész vehette át a szovjet rendszer bűnei feltárásában végzett kutatói tevékenysége elismeréséül.

Az ökomenikus egyházi szertartás keretében Pogány István általános püspöki helynök, ungvári plébános és Ambrus József görög katolikus áldozópap imát mondtak Szent István király emlékére, majd megáldották az új kenyeret.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget, majd a jelenlévők koszorút helyeztek el a várudvaron lévő Turul-emlékműnél.Fotó: Galica Viktor