Műemlékek

125 esztendeje került elő a beregszászi süvegcsúcs
Járás: Beregszászi járás  |  Település: Beregszász

A tények: 1890 áprilisában kőfejtő munkások fedő földréteg eltávolítás közben a Beregszász közelében lévő Kishegyen gazdag lovassírt dúltak fel. Lehoczki Tivadar régész, a Schönborn-uradalom főügyésze a munkások elmondásaira alapozva magányos sírra gondolt, mivel több sir nem került elő és a környékről a földet már elhordták. A széthordott leleteknek csak egy részét sikerült visszaszerezni, amelyek így is előkelő harcosra utaltak. A sír mellékletei: szablya, amelynek a tokját 5x8 cm-es aranylemez díszítette, aranyozott ezüst süvegcsúcs, 6 db övveret, 10 db aranyozott ezüstpityke, amiből állítólag 100 db volt, 7 db nyílhegy, csatok, szíjelosztók, tegez merevítő pálcák, zabla, ezüst veretes kengyelpár.

Részletesen
 
145 esztendeje találta meg a szolyvai tarsolylemezt Lehoczky Tivadar
Járás: Szolyva  |  Település: Szolyva

Az északkeleti Felvidék eme régiójában viszonylag kevés honfoglalás-kori tárgyi emlék került napvilágra. Ezek közül kettő mindenképpen kiemelésre érdemes, mivel a Nemzeti Múzeum régészeti gyűjteményét gazdagítják – ezek a szolyvai tarsolylemez és a beregszászi süvegcsúcs. A szakmai leírás szerint a szolyvai tarsolylemez „hosszanti tengelye mentén kissé félkörívűen meghajolva került elő.

Részletesen
 
Tiszaháti tájmúzeum
Járás: Nagyszőlősi járás  |  Település: Péterfalva

A Tiszabökénnyel egybeépült Farkasfalván található az 1890-ben emelt Fogarassy-kúria. Ebben a klasszicista stílusú udvarházban Bíró Andor, a helyi Határőr Agrárcég elnöke kezdeményezésére 1970 december 27-én nyílt meg a Tiszaháti Tájmúzeum. A gazdaság által létesített és berendezett intézmény jellegét tekintve egyedülálló a térségben: a helyi magyarság történelmének és az Ugocsához tartozó tiszaháti falvak népi kultúrájának hiteles bemutatására törekszik, s e kultúra tárgyi emlékeinek megőrzésére hivatott.

Részletesen
 
A Tiszapéterfalvi Képtár (György-kastély)
Járás: Nagyszőlősi járás  |  Település: Péterfalva

Péterfalva központjában található a XIX. század végén épült György-kastély (tulajdonosa György Endre /1848–1927/ egykori földművelésügyi miniszter, közgazdasági író, az MTA tagja volt), amelyben 1986 augusztus 10-én Bíró Andor, a Hátárőr Agrárcég elnöke kezdeményezésére megnyílt a Péterfalvai Képtár.

Részletesen
 
Gyöngyösi István költő szülőháza Radváncon
Járás: Ungvári járás  |  Település: Radvánc

Az Ungvárhoz tartozó Radváncon, a Gyöngyösi István u. 8. szám alatt található az egykori Gyöngyösi-kúria, amelyet a megyeszékhely egyik legrégibb épületeként tartanak számon. Ebben a házban született 1629-ben Gyöngyösi István költő (1629–1704), a magyar barokk irodalom jeles művelője. Az épületben hosszú évtizedeken át a vidék erdészeti hivatala működött, így az erdészet házaként is emlegetik. Jelenleg az épületben a posta 7. sz. részlege működik, a másik részben lakásokat alakítottak ki.

Részletesen
 
Beregszentmiklósi várkastély
Járás: Munkácsi járás  |  Település: Beregszentmiklós

Az 1214-ben először említett Szentmiklóshoz (régebben Beregszentmiklós, ukránul Чинадієво (Csinagyijevo), tartozó Beregszentmiklósi várkastély (Telegdy-Rákóczi kastély, illetve Szentmiklós várkastély) egykor jelentős erődítménye volt a Huszt -Szentmiklós - Ungvár védelmi vonalnak. Kelet felől a Latorca képezte természetes védelmét, a többi oldalról földtöltéssel és árokkal volt megerősítve. Késő reneszánsz stílusban épült „U” alakú kétszintes épület.

Részletesen
 
Szolyvai emlékpark
Járás: Szolyva  |  Település: Szolyva

A második világháború végén, 1944 novemberében létesített egykori szolyvai gyűjtőtábor áldozatainak, illetve tágabb értelemben a szovjet megtorlás és a sztálini terror ártatlan áldozatainak emléket állító Szolyvai Emlékpark építése 1990-ben kezdődött. Hivatalos felavatására 1994 novemberében került sor, azóta a Kárpát-medencei magyarság egyik központi kegyeleti helye – zarándokhely.

Részletesen
 
Beregvidéki Múzeum
Járás: Beregszászi járás  |  Település: Beregszász

A Beregvidéki múzeum a Beregszászban Bethlen utca elején, egykori Bethlen kastély épületében található. A múzeum gazdag gyűjteménye bemutatja az egykori Beregvármegye eseményekben, tragikus fordulatokban gazdag ezeréves történetét, az itt élő népek – magyarok, ruszinok és más nemzetiségek – szabadságküzdelmét. Az ásatások során feltárt és itt kiállított tárgyak, eszközök jól jelzik, hogy az ember több ezer évvel ezelőtt már birtokába vette ezt a vidéket.

Részletesen
 
Beregszászi Úri Kaszinó épülete
Járás: Beregszászi járás  |  Település: Beregszász

A Rákóczi téren álló egykori Beregvármegyei Úri Kaszinó 1912-ben épült Méhes Samu beregszászi építészmérnök irányításával és Besenszky Gyula munkácsi építész tervei alapján. Ünnepélyes megnyitására 1913. július 6.-án került sor. A szessziciós épületben tartották a megye kulturális-társadalmi rendezvényeit, közgyűléseket, bálokat és estélyeket, melyeken fellépett többek között Fedák Sári is.

Részletesen