Egyéb

Kárpáti Magyar Krónika — XXII. (XIX.). évfolyam, 9. (239.) szám. 2018. április 30.
Írta: Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea   |   Kiadás éve: 2018

EZ LESZ 2018 MÁJUSA FOLYAMÁN — Fontosabb események, rendezvények

2018. április 27-május 3.
Akadémiai napok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem szervezésében.

A programból: Április 27., péntek

17.00 Az Akadémiai Napok ünnepélyes megnyitása Héder János, a Kárpátaljai Ref. Egyházkerület főjegyzője Varga Pál, az EPMSZ elnöke, Braun László, az EPMSZ KE elnöke, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere.

18.00 Művészettörténeti barangolások Kárpátalján Popovics Béla művelődéstörténész, helytörténész (Munkács).

19.00 Kiállításmegnyitó és fogadás.

20.15 Hangverseny Holozsai Eszter fuvolaművészt („Virtuózok”-díjazott) orgonán kíséri Sárosi Dániel („Fölszállott a Páva”-díjazott). Fülöpné Kiss Ibolya orgonaművész és az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola magyar növendékei.

Április 28., szombat 

09.00 Áhítat Taracközi Ferenc ref. Lelkész (Beregszász) 

10.00–11.00 Sorsfordulók tükrében Csatáry György történész, a Lehoczky Tivadar Kutatóközpont vezetője (Beregszász).

11.30–12.30 Kárpátalja népessége Molnár József főiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF, Beregszász).

16.00–16.10 A kárpátaljai zsidók elhurcolása az Auschwitz-album tükrében.

Poszterbemutató Togyeriska Erika, a Shalom Alapítvány igazgatója 

16.10–17.10 A civil lakosság tömeges deportálása Szovjetunióbeli kényszermunkára a korabeli Magyarországról Bognár Zalán történész (Károli Gáspár Ref. Egyetem, Bp.).

17.30–18.30 Malenkij robot. Kárpátaljai magyarok a Szovjetunió lágereiben Molnár D. Erzsébet történész (II. RF KMF, Beregszász).

20.00 „Szél el ne hordja, eső el ne mossa” Gál Natália és Balogh Marianna színésznők verses, zenés előadása. 

Április 29., vasárnap 

10.30 Istentisztelet az ungvári református templomban Héder János ref. lelkész (liturgia) és Kuti József ref. lelkész, Kecskemét (igehirdetés) Ismerkedés a gyülekezettel Kirándulás: Ungvár – Szürte - Kisszelmenc - Makkosjánosi 

20.30 Filmvetítés. Stanley Kubrick: A dicsőség ösvényein, amerikai film 1957 A filmvitát vezeti Kőszegi Ábel irodalmár. 

Április 30., hétfő

Délelőtti helyszín: Nagybégány, református templom 

09.00 Áhítat Seres János ref. Esperes (Tiszapéterfalva). 

09.30–11.00 Egyházak Kárpátalján. Moderátor: Zalatnay István református lelkész (Bp.), Goldberger Ernő, a Beregszászi Zsidó Hitközség elnöke (Beregszász) Marosi István görög katolikus lelkész (Nagybégány), Molnár János római katolikus esperes (Beregszász), Radvánszky Ferenc ref. Lelkész (Mezőkaszony). 

11.30–13.00 Egyházak a terepen, diakónia. A kerekasztalt vezeti: Zalatnay István ref. Lelkész (Budapest), Goldberger Ernő a Beregszászi Zsidó Hitközség elnöke (Beregszász), Horkay László ny. ref. Püspök (Nagydobrony), Katkó László, az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon igazgatója (Nagydobrony), Marosi István görög katolikus lelkész (Nagybégány), Molnár János római katolikus esperes (Beregszász), Pándy-Szekeres Dávid ref. lelkész 

13.30 Ebéd a szállodában 

16.00–17.30 Bemutatkozik a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága Kulin Ágnes elnök előadása a beregszászi Magyar Főiskolán.

18.00 Színházi est a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházban.

Május 1., kedd

09.00 Áhítat Kótyuk Zsolt ref. Lelkész (Szürte). 

10.00–12.30 Kárpátaljai magyarság ma. Előadások és vita Bárdi Nándor történész, MTA TK Kisebbségkutató Intézet (Budapest), Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke (Ungvár), Orosz Ildikó, a II. RF KMF rektora (Beregszász), Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke (Beregszász). Moderál: Tóth István ny. diplomata, Gálocs-Bp.

16.00–17.00 Gazdaság, demográfia és migráció. Borbély Sándor kulturális antropológus, MTA BTK Néprajzi Intézet (Bp.), Tátrai Patrik geográfus, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet (Bp.), Berki Mariann, Egán Ede " Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ". Moderál: Bacsó Róbert közgazdász, II. RF KMF, Ungvári Nemzeti Egyetem (Beregszász). 

17.30 – 18.30 Munkacsoportok 

20.30 Irodalmi est Vári Fábián László költő (Mezővári).

Május 2., szerda

09.00 Áhítat Kovács Attila ref. Lelkész (Palágykomoróc).

10.00–11.00 Magyarország és Kárpátalja – Grezsa István kormánybiztos (Budapest). 

11.30–12.30 Anyanyelvi oktatás Kárpátalján a múltban és ma: kihívások, perspektívák – Csernicskó István nyelvész (Beregszász).

16.00–17.00 Kárpátaljai magyar fiatalok továbbtanulási stratégiái Papp Z. Attila oktatásszociológus, MTA TK Kisebbségkutató Intézet (Budapest). 

17.30-18.45 Bepillantás a kárpátaljai magyar folklórba – Kész Margit néprajzkutatók, II. RF KMF (Salánk). Adalékok a kárpátaljai magyarság tárgyi kultúrájának kutatásához – Kész Barnabás történész, II. RF KMF (Salánk), Örökségünk, a beregi szőttes – Prófusz Marianna népi iparművész (Beregszász). 

20.30 Záróest. A helyi borok kóstolójához Kovács Dániel vezetésével a BorzsaVári népi zenekar húzza a talpalávalót. A Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes előadásában a környék táncaival ismerkedhetünk. 

Május 4., csütörtök 

09.00 Útravaló áhítat Lőrincz-Fábián Éva ref. Lelkész (Beregszász).

9.30-10.30 A Szabadegyetem Fóruma.

Helyszín: Hotel Helikon Jánosi, Sevcsenko út 45. Szervező: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 

2018. május 1. Zelei Miklós: Zoltán újratemetve a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadásában. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 18.00 óra. 

2018. május 2. A Panov család által alapított Mária Terézia Rendjel ünnepélyes átadása Ungváron. Helyszín: Ungvár, Káptalan u. 4A. (a Mária Terézia szobornál). Kezdés: 15.00 óra. 

2018. május 3–6. A Tűz és Hús nemzetközi gasztronómiai fesztivál Munkácson, a Győzelem parkban. 

2018. május 4. IV. Scientia Denique – a KMDFKSZ XIII. Tudományos Diákköri Konferenciája. Helyszín: Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Bercsényi Miklós Könyvtára (Universitetska u. 14.) Kezdés: 10.00 óra. 

2018. május 4. A felújított Laudon Park ünnepélyes megnyitója. Laudon István miniszobrának (alkotó Mihajlo Kolodko) felavatása. 

Ungvár legszebb parkjai közé tartozott az egykori Laudon-kert, amely Laudon István, az Ungvári Drugeth Gimnázium latin- és görögtanárának keze munkája nyomán született, s bár töredékeiben mai is fennmaradt, sokan, akik elsétálnak mellette (hiszen Ungvár belvárosában, a forgalmas Posta tértől pár méternyire található). Laudon István a híresztelésekkel ellentétben nem volt botanikus. Csupán kedvtelésből gyűjtötte a ritka növényeket, amelyeket általában külföldi útjairól hozott magával. A budapesti egyetem egykori diákja bölcsészdiplomával a zsebében bejárta szinte az egész Osztrák–Magyar Monarchiát, de megfordult Itáliában, sőt Egyiptomban is. Utóbbiból erős gyűjtőszenvedélyének engedve egy fél múmiakezet is magával hozott. A külföldi utazásokról hozott ritka facsemetéket és cserjéket aztán kiültette a kertjébe. Laudon István nevéhez fűződik az ungvári várhegy lábánál fekvő, ma az Ungvári Nemzeti Egyetem fenntartásában működő botanikuskert létrehozása is. A neves gimnáziumi tanár nevéhez emellett egy tudományos felfedezés is fűződik. 1902-ben Királymezőn járva egy új növényfajt talál és törzskönyvez. Az Elshotzia Patrini egy olyan fenyőfaj, amelyet csak a mi hegyvidéki járásainkban találni. Laudon István emellett nagy lokálpatriótája volt a megyeszékhelynek. Amellett, hogy kertjében csodálatos növényvilágot sikerült kialakítania, gondosan ügyelt arra is, hogy diákjaival megszerettesse a virágokat és a fákat. Számtalan kirándulást szervezett, bejárva a hegyeket és völgyeket, élő biológiai órát tartott a vidék különleges növényi világáról. A botanika nagy szerelmesét a halál is a hegyek között érte. Egyik máramarosi utazása alatt a völgybe leereszkedve a 62 éves tanár rosszul lett és összeesett.

A park felújítását Magyarország kormánya, a Bethlen Gábor Alap támogatásával az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség valósította meg. 

Helyszín: Ungvár, Rákóczi u. 5. Kezdés: 11.00 óra. 

2018. május 4. Az Ungvári Magyar Ház – UMDSZ Ungvári Székházának ünnepélyes felavatása. Helyszín: Ungvár, Munkácsi u. 54. Kezdés: 13.00 óra. 

2018. május 4–5. "Ghetto Groove" nemzetközi hip-hop fesztivál. Helyszín: Junyiszty ifjúsági központ. Kezdés: 13.00 óra.

2018. május 4–6. Virágok fesztiválja a beregszentmiklós Telegdy-Rákóczi-várkastélyban 

2018. május 5. A Szolyvai Emlékparkbizottság tavaszi szemléje a Szolyvai Emlékparkban. Kezdés 10.00 óra.

2018. május 5. Néptánc napja Visken. Hagyományteremtő szándékkal a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai kirendeltsége idén először csatlakozik a Magyarországon idén 7. alkalommal megrendezett Táncház Napja kezdeményezéshez.

12.30 – a református parókia udvarán a közelgő anyák napjához kapcsolódóan kézműves délutánra kerül sor, amelyre az óvodás és alsós korosztályt szeretettel várjuk. (egy ollót mindenki hozzon magával)

15.30 –a Tájházban népi játékokkal, népi ének- és néptánc tanítással, továbbá táncházzal folytatódnak a programok, amelyhez kárpátaljai néptáncosok és népzenészek is csatlakoznak.

2018. május 6. Ugocsai Szőlővessző Borfesztivál Nagyszőlősön. 

A programból: 

13.00 – ünnepi felvonulás a város főutcáin.
13.30 – fesztivál-programok a Perényi parkban. 
21.00 – fire-show.

2018. május 5. Gyermekszínjátszók találkozója a KMPSZ szervezésében. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, Beregszász, Munkácsi u. 1. Kezdés: 10.00 óra. 

2018. május 9. XIII. Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó. Helyszín: Szent István Római Katolikus Líceum (Munkács, Nedeczey u. 20.) Kezdés: 9.00 óra. 

2018. május 18. Recsk, a magyar Gulag – kétnyelvű utazó kiállítás a "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány szervezésében. Helyszín: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriuma (Kossuth tér 6.). Kezdés: 12.40 óra. 

2018. május 11–13. Lelkigyakorlat Szinyákon a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye szervezésében. Helyszín: Szinyák (Kékesfüred). Kezdés: 08.00 óra. 

2018. május 12. Őseink nyomában 3. Történelmi lovasnap – Szent László legendái. Helyszín: Szelíd Lovasklub (Nagyszőlős, Pivnyicsna u.) Kezdés: 14.00 óra. 

2018. május 12. Lendületben a tudomány. Felsőoktatási tehetségmentor-nap a Momentum Doctorandus és a HÖOK szervezésében. Helyszín: Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Bercsényi Miklós Könyvtára (Universitetska u. 14.) Kezdés: 10.00 óra. 

2018. május 17. A IV. KMDFKSZ-UNE Diákfesztivál Ungváron kerül megrendezésre.

2018. május 18–19. Múzeumok éjjel-nappal. A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség támogatásával kétnapos rendezvénysorozattal tiszteleg a Múzeumok Nemzetközi Napja előtt. Helyszín: Ungvár, Káptalan u. 33. A programok időtartama alatt a múzeum kiállításai ingyenesen látogathatóak. 

"A múzeumok a kulturális párbeszéd, a kultúrák gazdagításának és az emberek közötti kölcsönös megértés, együttműködés és béke megteremtésének fontos eszközei." 1977-ben egy moszkvai konferencián a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) úgy határozott, hogy május 18 legyen a Múzeumok Nemzetközi Napja, pontosabban a világ múzeumai által őrzött emlékek, értékek, és szimbólumok napja, amelyek mind a kultúránk és múltunk részét képezik. Az első világnapot 1978-ban tartották, 1992 óta pedig az ICOM Tanácsadó Testülete minden évben külön témát választ e napnak. A világnap üzenete: amit a múzeumok láttatnak, az nem holt anyag, hanem létünk előzménye, kultúránk, emberi mivoltunk szimbóluma.

A programból:

Május 18., péntek

09.30 – a programsorozat megnyitója. Helyszín: a vár kápolnája. 
10.30 – A „Kárpátalja kultúrájának története” című kiállítás megnyitója.

Május 19., szombat 

12.00 – Zenés megnyitó, a vendégek köszöntése, programismertetés. Helyszín: a vár belső udvara. 
13.00 – A Babka Kárpátaljai Megyei Bábszínház előadása. Helyszín: a vár belső udvara. 
13.45 – A Kárpátaljai Művészeti Iskola növendékeinek fellépése. Helyszín: a vár belső udvara.
14.00 – 15.00 – A múzeum természettudományi részlegének mesterkurzusa természetes és műkőből készíthető alkotásokból. Helyszín: a Herkules-szobor melletti tér. 
14.15 – Középkori táncok bemutatója, táncoktatás. Helyszín: a vár belső udvara.
14.00 – 15.30 – „Élő szobrok” a vár egész területén. 
14.45 – Lovagi torna. Helyszín: a vár belső udvara.
15.15 Középkori táncok bemutatója, táncoktatás. Helyszín: a vár belső udvara.
15.45 – Lovagi torna. Helyszín: a vár belső udvara.
16.30 – A „Múzeumok újszakája” program ismertetése.
Egész nap középkori „fotósarok” várja a fényképeződni vágyókat. A vár udvarán kovácsmester, fazekas mutatja be a mesterségbeli tudását. Az érdeklődők a vár sáncában lovagolhatnak, illetve íjászkodhatnak.

„Múzeumok éjszakája”

20.00 Az esti program megnyitója. A múzeum állandó kiállításainak megtekintése. Egyedülálló bemutató: Francysk Skaryna BIBLIÁJÁNAK (a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeumának gyűjteményéből) megtekintése – kizárólag a rendezvény időpontja alatt. 

Francysk Skaryna (latinul Franciscus Scorina 1490 körül – 1552. január 29.) humanista, orvos, fordító, Kelet-Európa egyik első nyomdásza, aki lefektette a belarusz nyelv fejlődésének alapjait. Skaryna egész életét bibliai szövegek kiadásának szentelte. Igyekezett a Bibliát elérhetőbbé tenni az egyszerű emberek számára, ezért közérthető nyelven adta ki; az általa írt előszóban hangsúlyozta, hogy kiadói tevékenységének célja, hogy segítsen az egyszerű embereknek „megismerni a tudományt és a bölcsességet”. Bibliája a szláv nyelvű világ második nyomtatott Biblia-kiadása, a cseh nyelvű után. Skaryna nyomdászi tevékenysége 1517-ben indult, Prágában. Itt adta ki Zsoltároskönyvét, majd az Ótestamentum huszonkét könyvét, Biblia Ruska néven. Könyveire nem különösebben jellemzőek a korabeli nyugat-európai bibliák jellegzetességei, mert kvartó méretben adta ki őket. A korabeli szokásokkal ellentétben a bibliákban a kiadó megjegyzései, elő- és utószava is szerepel, emellett arcképe is – a kelet-európai Biblia-kiadások történetében sem korábban, sem később nem volt erre példa. 

20.20 – A Munkácsi Kórusiskola fiúnövendékeinek koncertje. Helyszín: a vár belső udvara. 
21.15 – A Zefircsik együttes táncos programja. 
22.00 – Klasszikus báli táncok. 
23.00 – A program zárása ágyúlövéssel. 

2018. május 19. IX."Dunán innen, Tiszán túl" Kárpátaljai elődöntő. Helyszín: Péterfalva. Szervező: Kokas Banda Kárpátaljai népzenei együttes.

2018. május 25–27. Ezüst Táltos Középkorfesztivál Beregszentmiklóson. 
2018. május 25–27. Beregszászi Városnapok. Helyszín: Beregszász, Kossuth tér, Munkácsi út, Barátság és Bútorgyártó stadion (Muzsalyi út).

A programból: 

Május 25., péntek 

8.00–20.00 – utcai kirakodóvásár (Kossuth tér és Munkácsi út, a Budapest parkig).
10.00–17.00 – mesterségek utcája, kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak (Hősök tere; szervező: Pro Cultura Subcarpathica).
11.00–12.00 – hagyományőrzők felvonulása, a történelmi események felidézése: Rákóczi zászlajának kibontása (Esze Tamás u. - Kossuth tér, színpad; szervező: Pro Cultura Subcarpathica).
12.00–12.30 – a városnapok ünnepélyes megnyitója (Kossuth tér, színpad).
12.30–13.10 – az oktatási intézmények felvonulása (Széchenyi út - Kossuth tér - színpad - I. Franko u.).
13.10–15.00 – az oktatási intézmények koncertprogramja (Kossuth tér, színpad).
16.00–18.00 – népi együttesek fellépése (Kossuth tér, színpad; szervező: Pro Cultura Subcarpathica).
18.00–20.00 – utcai táncház (Budapest park; szervező: Pro Cultura Subcarpathica).
20.00–21.30 – Rúzsa Magdi koncertje (Kossuth tér, színpad; szervező: Pro Cultura Subcarpathica).
21.30–21.35 – tűzijáték.
21.35–01.00 – retro-disco: Dj KROSS (Kossuth tér, a színpad előtt).

Május 26., szombat 

8.00–20.00 – utcai kirakodóvásár (Kossuth tér és Munkácsi út, a Budapest parkig).
10.00–14.00 – a beregszászi alkotói kollektívák koncertprogramja (Kossuth tér, színpad).
14.00–17.00 – Strongman verseny. Ukrajna páros bajnoksága (95–110 kg) (Munkácsi út, a Budapest park előtt).
17.00–17.30 – a Strongman verseny eredményhirdetése, díjkiosztó (Munkácsi út, a Budapest park előtt).
18.00–19.00 – az Atasz tánccsoport koncertprogramja (Kossuth tér, színpad).
19.00–20.45 – Pincеs Angelina &Company koncertprogramja (Kossuth tér, színpad).
20.45–23.00 – az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének közvetítése a színpad kivetítőjén (Kossuth tér, színpad).
23.00–01.00 – retro-disco: Dj KROSS (Kossuth tér, a színpad előtt).

Május 27., vasárnap 

8.00–20.00 – utcai kirakodóvásár (Kossuth tér és Munkácsi út, a Budapest parkig).
09.00–13.00 – az iskolások és diákok városi streetball kupája (Barátság stadion, kézilabdapálya).
09.00–13.00 – a sportkollektívák városi kispályás labdarúgó kupája (Barátság stadion, kis focipálya).
09.00–16.00 – asztalitenisz-torna a város és a járás legjobb versenyzőinek részvételével (Beregszász, a 10. sz. középiskola tornaterme).
09.00–13.00 – sakkverseny (Beregszász, Hősök tere – rossz idő esetén Edelweiss kávézó).
10.00–16.00 – városi nyílt ifjúsági kötöttfogású birkózóbajnokság (Barátság stadion, röplabdapálya – rossz idő esetén a Kárpátalja sportbázis tornaterme).
10.00–16.00 – ifjúsági labdarúgótorna Beregszász, Munkács, Ilosva és Nagyszőlős sportiskolái csapatainak részvételével (Bútorgyártó stadion).

2018. május 26-27. II. HUNGaryFest az Ungvári Magyar Főkonzulátus szervezésében. Helyszín: a főkonzulátus (Pravoszláv part), Kárpátaljai Megyei Filharmónia, ungvári vár. 

2018. május 26. Gyermeknapi matiné a KMPSZ szervezésében. Helyszín: Beregszász. Kezdés: 10.00 óra.

2018. május 27. A magyar hősök emléknapja. Koszorúzás az ungvári, beregszászi és más Magyar Katonai temetőben.

2018 május folyamán: alkotótáborok, író-olvasótalálkozók, megemlékezések, koszorúzási ünnepségek, egyéb kulturális rendezvények.

VENDÉGSÉGBEN


2018. május 1. Kisvárda Város Önkormányzata, a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza, a Kisvárdai Kulturális Egyesület idén is megszervezi a XXIV. Szabadtéri „Bográcsos” Főzőversenyét, amelynek idén a Művészetek Háza parkjában a Flórián tér ad otthont. A szervezők várnak minden olyan főzni-sütni szerető személyt, baráti társaságot, civil szervezetet, munkahelyi kollektívát, akik örömmel vesznek részt az idei főzőversenyen. A fő cél az együttlét örömének biztosítása, a magyar konyha hírnevének öregbítése, a tavasz megünneplése.

Tudnivalók: Az ételkészítés, tűzrakás valamennyi kellékéről, hozzávalójáról a versenyzőknek kell gondoskodni. A csapatoknak minimum 15 kisadag és 3 normál adag ételt kell elkészíteniük. A kisadagok kóstolójegy ellenében kerülnek kiosztásra, a normál adagok pedig a zsűri asztalára kerülnek. Egyébként a főzött (sütött) mennyiségnek nincs felső határa. Az idén először népszerű sorozatszínészek zsűriznek a versenyen!

2018. május 9–11. Irodalmi karaván Felvidéken. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetet Csordás László, Dupka György, Nagy Zoltán Mihály, Vári Fábián László képviseli Kassán, Rimaszombaton és Dunaszerdahelyen. 

2018. május 17. Az Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia éves, rendes közgyűlése Budapesten a Rákóczi út 38. szám alatti irodában.

2018. május 22–24. Irodalmi karaván Erdélyben. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetet Csordás László, Dupka György, Nagy Zoltán Mihály, Vári Fábián László képviseli Kolozsváron és más településeken. 

2018. május 25. A Kárpátaljai Szövetség Közgyűlése keretében Hajduk Márta rendező Kárpátaljai tragédia c. dokumentumfilmjének és Dupka György Gulág-tematikájú kiadványainak bemutatója.

2018. május 26–június 3. Tizennégy társulat tizenkilenc előadásával várja a közönséget a hatodik Pécsi Családi Színházi Fesztivál, amelyet a baranyai megyeszékhelyen rendeznek meg. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Társulata is részt vesz a Pécsi Családi Színházi Fesztiválon.

PROGRAMAJÁNLÓ, KIÁLLÍTÁSOK, ELŐADÁSOK

Állandó kiállítások:

• A Sztálinizmus áldozatai kárpátaljai emlékmúzeuma. Ungvár, Pravoszláv part 22.
• Koczka Antal festőművész emlék- és múzeumháza. Ungvár, Vinnyicsna út 20. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00–16.00 óra között, Tel: (03122) 3-06-91. A kiállítás tárgyai: festmények, dokumentumok, levelek.
• „Uzshorod” Galéria. Ungvár, Szvoboda sugárút 7/26. Nyitva tartás: kedd – vasárnap (hétfő szabadnap) 10.00–17.00 óra között, Tel: (0312) 61-25-49. A galéria állandó kiállításokat szervez ukrajnai és a szomszédos országok művészeinek alkotásaiból.
• Manajló Tivadar festőművész emlék- és múzeumháza. Ungvár, Drugeth út 74. Nyitva tartás: kedd-szombat 8.00–16.00 óra között, Tel: (03122) 3-25-95. A festményeken kívül dokumentumok, kéziratok és levelek fénymásolatai is helyet kaptak a kiállításon.
• Kárpátaljai Népi Építészeti Múzeum. Ungvár, Káptalan u. 33 a. Nyitva tartás: hétfő-vasárnap (kedd szabadnap) 8.00–15.30 óra között Tel: (03122) 3-73-92.
• Kárpátaljai Honismereti Múzeum. Ungvár, Káptalan u. 33. Nyitva tartás: hétfő-vasárnap (kedd szabadnap) 08.00–15.30 óra között. Tel: (03122) 3-44-42
Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán az alábbi alkotók kiállítása tekinthető meg: 
• Molnár Zsolt Magyarlakta települések címerei és pecsétjei. 
• A Péterfalvai Képtárban megtekinthetőek a Munkácsy Mihály Alkotótábor tagjainak munkái, amelyek a képtár állományát gyarapítják. A tárlaton többek között láthatjuk: Asztalos Éva (Ungvár), Bálint Lívia (Nagydobrony), Bartosh József, Bartosh Tatjana (Beregszentmiklós), Bilák Marina (Rahó), Fuchs Andrea (Ungvár), Darabán János (Rahó), Homoki Gábor (Péterfalva), Kalitics Erika (Munkács), Kutasi Xénia (Bene), Klisza János (Ungvár), Klisza Krisztina (Ungvár), Lőrincz István, Lőrincz Katalin (Ungvár), Matl Péter, Matl Szilárd (Munkács), Nigriny Edit (Ungvár), Prófusz Marianna (Beregszász), Réti János (Ungvár), Soltész Péter (Ungvár) munkáit.
• Kárpátalja kortárs képzőművészeinek, népművészeinek, fotóművészeinek állandó kiállítása a Péterfalvai Képtárban (cím: Péterfalva, György Endre kastély). Tárlatvezető: Borbély Beáta igazgató. A képtár eddig közel kétszáz képzőművészeti alkotással gyarapodott. A kárpátaljai jeles alkotók válogatott munkáiból állandó kiállítás nyílt: Balla Pál, Habda László, Herc Jurij, Harangozó Miklós, Kassai Antal, Kontratovics Ernő, Kosztrub Georgij, Medveczkyné Luták Edit, Medveczky Miklós, Mikita Volodimir, Mitrik Mihajló, Prihogyko Vjacseszláv, Sütő János, Szkakandij Vaszil, Szaller Olekszandr, Zvenigorodszkij Vitalij és mások, akiknek alkotásaival a tárlat reprezentálja Kárpátalja korábbi évtizedeinek festészetét. (Ungvár), Soltész Gabriella (Ungvár), Picur Zoltán, Szajkó Tibor (Beregszász).
• Az ugocsai népművészek alkotásainak, Tiszahát népének életvitelével kapcsolatos tárgyak állandó kiállítása a Tiszaháti Tájmúzeumban (Fogarasy-kúria, Tiszabökény-Farkasfalva). 
• Garanyi József és Horváth Anna valamint más beregvidéki képzőművész állandó emlékkiállítása a Beregvidéki Múzeumban.
• A Beregszászi 6. Számú Általános Iskolában állandó kiállítás Horváth Anna hagyatékának egy részéből, amelyet Finta Éva költő adományozott az intézménynek.
• Bartosh Tatjana, Bartosh József és más kárpátaljai kortárs alkotók kiállítása a beregszentmiklósi várkastélyban.
• Tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templom: „Egyházüldözés Kárpátalján 1944–1991” című állandó tárlat dr. Dupka György összeállításában. A Gulág Emlékbizottság támogatásával készült 30 tablón keresztül bemutatásra került az üldözöttek szenvedéstörténete öt témakörben: „A Gulágra elhurcolt kárpátaljai római katolikus papok 1945–1956”, „A görögkatolikus egyház felszámolása, a lelkipásztorok meghurcoltatása és rehabilitálása Kárpátalján 1945–1989”, „A kárpátaljai református lelkészek és egyházi élet a szovjet egyházpolitika szorításában”, „Más felekezetekhez tartozó hívek üldözése, a vallásgyakorlás korlátozása a szovjet érában.”

HASZNOS KULTURÁLIS, IRODALMI, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓK

• Magyar Művelődési Intézet: 
• Kovács Vilmos Irodalmi Társaság: http://kvit.hu/Kárpátaljai 
• Szolyvai Emlékpark (készülő honlap): www.szolyvaipark.com.ua
• Kárpátaljai Tudományos Adatbank: karpataljaiadatbank.net
• II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: www.kmf.uz.ua
• Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete: magyarkar-une.org

KÖNYVESPOLC 2018

Megjelent az EGYÜTT című irodalmi folyóirat 2018. évi 1. száma. Tárolt változata: 
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=27&booktype_id=2

ÚJ KÖNYVEK

MEGJELENT 

*Kovács Elemér: Vasfüggönyön innen. Kárpátaljai magyar anekdotakincs. Kárpátaljai Magyar Könyvek 271. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2018. In: http://kmmi.org.ua/uploads/books/books-pdf/271_anekdota_001-173.pdf
A kereszt/ty/én egyház üldözése Kárpátalján a kommunista rezsim alatt, 1944-1991. Az állandó kiállítás katalógusa. Összeállította: Dupka György. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2017. Szolyva. 1944-ben ez történt… Tájékoztató füzet magyar, ukrán, német nyelven. Kárpátaljai Magyar Könyvek 259. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2017. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=29&book_id=570
Szolyva. 1944-ben ez történt… Tájékoztató füzet magyar, ukrán, német nyelven. Kárpátaljai Magyar Könyvek 259. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2017. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/uploads/books/books-pdf/Szolyvai_emlekpark.pdf
A Szolyvai Emlékpark névlistája (A II. világháború és a sztálinizmus áldozatai: internált civilek, elesett, meghalt katonák és munkaszolgálatosok nevei gránitlapokra felvésve). Kárpátaljai Magyar Könyvek 261. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2017.
Kárpátalja szovjet terrorjának emléktérképe. Az ismertető anyagot összeállította: dr. Dupka György. Szerkesztette: és a fotókat készítette: Kovács Sándor. A térképeket készítette: DIMAP, Budapest, 2017.
Dupka György: A nagy háború emlékezete Kárpátalján. Kárpátaljai Magyar Könyvek 260. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2018.
A magyar irodalmi élet kárpátaljai arcképcsarnoka (szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés “lámpás emberei”) 1918-2018. Dupka György közreadásában. Kárpátaljai Magyar Könyvek 272. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2018.

ELŐKÉSZÜLETBEN 

(A Kárpátaljai Magyar Könyvek című könyvkiadói program folytatásaként 2018-2020)
Ortutay Péter: Apage Satanas. Dokumentum-novellák, elbeszélések. Kárpátaljai Magyar Könyvek 273. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2018.
Finta Éva: A tékozlás genezise. Költemények és esszéversek. Horváth Anna rajzaival Kárpátaljai Magyar Könyvek 274. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2018.
Viszontlátás 2. Versek és novellák az Együtt folyóirat hét évfolyamának (2009–2017) lapszámaiból. Összeállító: Vári Fábián László Kárpátaljai Magyar Könyvek 275. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2018.

(Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma, www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua)

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea.
Megjelenik: havonta két alkalommal.
Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.
A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat
Archívum: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=30&booktype_id=5