Egyéb

Kárpáti Magyar Krónika XXII. (XIX.). évfolyam, 5. (235.) szám. 2018. március 1.
Írta: Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea   |   Kiadás éve: 2018

170 ESZTENDEJE TÖRTÉNT

Március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Március 15. 1989-ben volt először munkaszüneti nap, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep, egyben a magyar sajtó napja, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit.

1848. március 15-én az európai városok sorában Pest-Budán is kitört és győzött a forradalom a nemzeti és az egyetemes emberi szabadság, a polgári átalakulás jelszavaival. A pesti Ellenzéki Kör, a fiatal értelmiségiek radikális csoportja már 1848. március 5-én bekapcsolódott a pozsonyi rendi országgyűlés politikai küzdelmeibe, és aláírásgyűjtő mozgalmat indított Kossuth Lajos március 3-i felirati javaslatának támogatására. (Ez többek között a közteherviselés, a politikai jogegyenlőség, a népképviselet és a független kormány megteremtését követelte.) Erre március 19-én, a József-napi vásáron került volna sor, amit francia mintára reformlakoma követett volna Rákos mezején. Itt akarták ismertetni a javaslat alapköveteléseit forradalmi jelszavakká tömörítő Tizenkét pontjukat, amelyet Irinyi József öntött formába. Március 14-én este azonban megérkezett Pest-Budára az előző napi bécsi forradalom híre, és a Pilvax kávéházban összegyűlt ifjak mielőbbi cselekvésre szánták el magukat.

Március 15-én reggel Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór és Bulyovszky Gyula megváltoztatta a diétához intézett Tizenkét pont bevezetését, és a politikai fellépésüket indokoló kiáltványt fogalmaztak meg. A pontok szövegét a politikai röplap műfajához igazították, két addigi pontot összevontak, és a szövegbe bekerült a politikai foglyok szabadon bocsátásának követelése. Ezt a kiáltványt olvasták fel a Pilvax kávéházban gyülekező ifjaknak, majd Petőfi elszavalta két nappal korábban írott, a március 19-i reformlakomára szánt költeményét, a Nemzeti dalt.

Petőfi és mintegy tíz társa ezt követően a szemerkélő esőben elindult a Pilvaxból az egyetemre. Előbb az orvoskar hallgatóihoz, majd velük a politechnikum diákjaihoz, azután pedig együttesen a jogászokhoz vonultak. Minden helyszínen elhangzott a kiáltvány és a Tizenkét pont, Petőfi pedig elszavalta költeményét. A jogászok és az utca népének csatlakozásával mintegy kétezresre duzzadt, egyre lelkesebb tömeg Petőfi vezetésével átvonult a közeli Landerer és Heckenast nyomdához, a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utca és a Szép utca sarkára.

Az ifjúság vezetői a nép nevében lefoglalták a gépeket, és cenzúrázatlanul nyomtatták ki a Nemzeti dalt és a Tizenkét pontot. Kevéssel dél előtt Irinyi József személyesen osztotta szét a két röplapot, a szabad sajtó első példányait. (A Tizenkét pont szövegén később kisebb változtatásokat hajtottak végre, az utolsó pontot például így egészítették ki: "Unió Erdéllyel.")

A siker bátorságot öntött a kezdeményezőkbe, akik délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál nagygyűlést tartottak, majd az időközben tízezresre duzzadt tömeg a Pest városi tanácshoz vonult, s rábírta a tanács tagjait, hogy csatlakozzanak követeléseikhez. Forradalmi választmány alakult, majd a nép elindult Budára, a Helytartótanácshoz. Az óriási tömeg kíséretében érkezett választmányi vezetők, Nyári Pál, Pest megye alispánja, Rottenbiller Lipót, Pest város alpolgármestere és Klauzál Gábor, Csongrád vármegye követe adták elő a követeléseket. A sokaságtól megfélemlített Helytartótanács elfogadta a Tizenkét pontot, azonnal eltörölte a cenzúrát, és szabadon bocsátotta börtönéből a sajtóvétség és izgatás vádjával 1847-ben elítélt Táncsics Mihályt, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban a Bánk bán díszelőadásával ünnepelték a forradalom győzelmét.

Ugyanezen a napon Pozsonyban az országgyűlés alsótáblája határozatban jelentette ki, hogy Kossuth Lajos március 3-i felirati javaslatába beleérti az állami kárpótlás melletti jobbágyfelszabadítás és a teljes közadózás megvalósítását. Az országgyűlési küldöttség a főrendek által is elfogadott felirattal Bécsbe utazott a királyhoz.

Fontosabb események, rendezvények

2018. március 1. A Sárik Péter Trió Beethoven műveinek feldolgozását bemutató koncertje Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet közös szervezésében. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főpiskola átriuma (Beregszász, Kossuth tér 6.) Kezdés: 17.00 óra. 

2018. március 1–4. A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) közreműködésével ötödik alkalommal szerveznek ingyenes orvosi szűrővizsgálatokat Kárpátalján a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Külhoni Programjának keretében. A magyarországi orvostanhallgatók a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának szakmai vezetésével Gáton, Csonkapapiban, Somban és Haranglábon dolgoztak.

2018. március 2. II. Balladamondó verseny a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke szervezésében középiskolások (8–11. osztály), főiskolások és egyetemisták részvételével. Helyszín: UNE Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézet Bercsényi Miklós Könyvtár (Ungvár, Egyetemi u. 14.). Kezdés: 10.00 óra. 

2018. március 3. Nyílt nap a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolában. Helyszín: Beregszász, Kossuth tér 6. Kezdés: 9.00 óra. 

2018. március 3. A Druha Rika (Második Folyó) együttes “Piramis” című albumának összukrajnai bemutató koncertje. Helyszín: Kárpátaljai Ukrán Zenés-Drámai Színház, Ungvár, L. Tolsztoj u. 12. Kezdés: 18.00 óra. 

2018. március 3. Margittai Antal biológiavetélkedő a KMPSZ szervezésében. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6. Kezdés 10.00 óra. 

2018. március 4. Nyina Hernet-Tetyjana Hurevics „Hogyan mentették meg Süni és a gyerekek a kislibát” című bábjátéka. Helyszín: Bavka Kárpátaljai Megyei Bábszínház, Ungvár, Színház tér 8. Kezdés: 10.00 óra. 

2018. március 4. A Kárpátaljai Megyei Filharmónia kamaraegyüttesének „Antonio Vivaldi 340. születésnapjára” című koncertje. Műsorvezető: Natália Picur. Helyszín: Ungvár, Színház tér 10. Kezdés: 16.00 óra. 

2018. március 4. Hava Jezel Valaamova „Az én csodálatos Eszterem” (Purimspiel) zenés-történelmi előadása. Helyszín: Kárpátaljai Ukrán Zenés-Drámai Színház, Ungvár, L. Tolsztoj u. 12. Kezdés: 17.00 óra. 

2018. március 4–17. A Szent Mandylion (nem emberi kéz által keletkezett mennyei eredetű Jézus kép) megtekintése a Szent Kereszt Felmagasztalása görög katolikus székesegyházban. A Mandylion egyes történészek szerint Jézus halotti leple lehetett összehajtogatva és bekeretezve úgy, hogy csak az arc volt látható.

2018. március 4–17. VI. Kereszthódoló körmenet Beregszászban a Munkácsi Görögkatolikus Püspökség Beregszászi Magyar Esperesi Kerülete szervezésében. Kezdés: 14.00 óra.

2018. március 6. „Az ördög három arany hajszála” - meseelőadás Beregszászban a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. sz. Kezdés: 12.00 óra. 

2018. március 6. Ibolyakiállítás a Munkácsy Mihály Művészeti Iskolában. Helyszín: Munkács, Béke u. Kezdés: 9.00 óra, 

2018. március 6. Raisza Glück (1913–1999) gyűjteményes kiállítása. Helyszín: Kárpátaljai Népművészeti és Népi Építészeti Múzeum, Ungvár, Káptalan u. 33. Kezdés: 15.00 óra. 

2018. március 7. Irina Bilik „Smink nélkül…” című koncertje. Helyszín: Kárpátaljai Ukrán Zenés-Drámai Színház, Ungvár, L. Tolsztoj u. 12. Kezdés: 18.00 óra.

2018. március 9-11. Cserkészet felnőtteknek. Kezdete: 18.00: Szervező: Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség.

2018. március 9. Szergej Babkin „Lakó” című kamaraműsora. Helyszín: Kárpátaljai Ukrán Zenés-Drámai Színház, Ungvár, L. Tolsztoj u. 12. Kezdés: 17.00 óra. 

2018. március 10. Geőcze Zoárd matematikaverseny a KMPSZ szervezésében. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6. Kezdés: 10.00 óra. 

2018. március 10. Terebesi Viktor Matematikai Emlékverseny a KMPSZ szervezésében. Helyszín: Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola, Beregszász, B. Hmelnickij út 18. Kezdés: 10.30 óra.

2018. március 11. Vaszil Huszti „A makacs kecskebak” című mesejátéka. Helyszín: Bavka Kárpátaljai Megyei Bábszínház, Ungvár, Színház tér 8. Kezdés: 10.00 óra. 

2018. március 15. Nemzeti dal-mondó verseny az ungvári Dayka Gábor középiskolában a tantestület és a MÉKK szervezésében. Kezdés: 11. 00 óra.

2018. március 15. Megemlékezés a hetyeni Kossuth Lajos emléktáblánál. Kezdés: 10.00 óra. 

2018. március 15. Megemlékezés és koszorúzás Beregszászban az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc kezdetének 170. évfordulójának alkalmából. Szervező: Beregszászi Városi Tanács, a Beregszászi Járási Tanács, a történelmi egyházak, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a KMKSZ és az UMDSZ. 
Koszorúzás Petőfi Sándor emléktáblájánál. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. sz. Kezdés: 11.30 óra.
Ökumenikus megemlékezés a római katolikus templomban. Helyszín: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc tér 3. Kezdés: 12.00 óra. 
Megemlékezés és koszorúzás a Petőfi-szobornál (II. Rákóczi Ferenc tér). Kezdés: 13.00 óra. 

2018. március 15. Megemlékezés és koszorúzás Ungváron az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc kezdetének 170. évfordulójának alkalmából a KMKSZ szervezésében. Helyszín: Ungvár, Petőfi tér. Kezdés: 16.00 óra.

2018. március 16–17. Ünnepi programok az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc kezdetének 170. évfordulója alkalmából Kijevben az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyarok Kijevi Egyesülete szervezésében. 

A programból

Március 16., péntek

12.00 Református istentisztelet a kijevi Szent Katalin evangélikus templomban. Igét hirdet Balázs Antal református lelkész. Helyszín: Kijev, Luteranska u. 22.
13.30 Matl Péter és Petro Szavcsin képzőművészek ”Popjaty” GULÁG témájú kiállitásának megnyitója a „Csokoládé Házban”. 
- A megjelenteket üdvözli: Dr. Keskeny Ernő, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott ukrajnai nagykövete és Petneházy Gyula a Magyarok Kijevi Egyesületének elnöke. 
- Megnyitó beszédet tart: dr. Dupka György író, történész, Gulág-kutató. 
- A kiállitást bemutatja: Matl Péter. Helyszín: Kijev, Sovkovicsna u. 17/2.
15.30 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a kijevi Petőfi-szobornál az 1848–49-es szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. 
– Petőfi Sándor: Nemzeti dal. Előadja Berdár Szilvia; 
– Ünnepi beszédet mond dr. Zubánics László történész, az UMDSZ elnöke; 
– A Kijevi Nemzeti Lingvisztikai Egyetem magyar szakos hallgatóinak ünnepi műsora (felkészítő Berta Eleonóra). 
- A tisztelet koszorúinak elhelyezése az emlékmű talapzatán, a ŤKossuth Lajos azt üzente...ť című nóta közös eléneklése. Helyszín: Kijev, Bulvarna-Kudrjavska u. 8.
16.30 Ukrajnában élő szórványmagyar (diaszpóra) szervezetek konferenciája (1. nap) az UMDSZ és a MKE szervezésében. 
Helyszín: Kijevi Magyar Ház, Kijev, Szicsevih Sztrilciv u. 21/312.
18.00 Vendéglátás a Kijevi Magyar Házban.

Március 17., szombat

10.00. A GULÁG_GUPVI Emlékévben készült film- és könyvbemutatót tart dr. Dupka György történész. - Film: A "Kárpátaljai tragédia..." című a XIII. Göcsej Filmfesztiválon díjazott Digi Sun Production új dokumentumfilmje régi történelmi titkokról 52 percben (Hajduk Márta forgatókönyvíró, rendező). - Térkép: - 1.) Kárpátalja szovjet terrorjának emléktérképe. (Társszerkesztő: Kovács Sándor).- Könyvek: – 2.) A Szolyvai Emlékpark névlistája. – 3.) A kereszt/ty/én egyház üldözése Kárpátalján a kommunista rezsim alatt, 1944-1991. – 4.) Egy eltűnt férfigeneráció nyomában a GUPVI-GULÁG kárpátaljai túlélőinek vallomásaiból. – 5.) Kárpátaljai magyar férfiak a Gupvi-Gulág táborokban. – 6.) Kárpátaljai magyar nők a Gulágon. – 7.) Szolyva. 1944-ben ez történt… Tájékoztató füzet magyar, ukrán, német nyelven. – 8.) A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar és német rabok nyomában Oroszföldön és Kaukázus országaiban. – 9.) A kivégzett, lágerekben elhunyt kárpátaljai magyar képviselők (1945-1949). Bródy András és társainak emlékkönyve. – 10.) Lágerversek, imák, könyörgések (Újrakiadás). (Társszerkesztő: dr. Zubánics László).
Helyszín: Kijevi Magyar Ház, Kijev, Szicsevih Sztrilciv u. 21/312.

2018. március 17. Idegennyelv-vetélkedő (angol) a KMPSZ szervezésében. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6. Kezdés: 10.00 óra.

2018. március 17. A Nagypaládi Polgármesteri Hivatal maratoni futóversenyt szervez
“Egy egészségesebb világért!” címmel, amelyre várják mindazok jelentkezését, 
akik példát szeretnének mutatni a jövő nemzedékének! Támogatók: Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség. A jelentkezők életkora: 14–100 év. Táv: 9,5 kilométer. Helyszín: Tiszapéterfalva – Nagypalád. Kezdés: 11.00 óra. 

2018. március 18. Günter Horst „A varázslatos marabu” című mesejáték. Helyszín: Bavka Kárpátaljai Megyei Bábszínház, Ungvár, Színház tér 8. Kezdés: 10.00 óra.

2018. március 18. Diezel-show: Ukrajna körül. . Helyszín: Kárpátaljai Ukrán Zenés-Drámai Színház, Ungvár, L. Tolsztoj u. 12. Kezdés: 18.00 óra. 

2018. március 19. Nagyböjti egész napos triduum a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség szervezésében. Helyszín: Beregszászi római katolikus templom. 

2018. március 21. Tanulmányi vetélkedő a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) szervezésében. Helyszín: UNE Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet, Ungvár, Universitetska út 14/A.

2018. március 23. Verebes Ernő: Gerendák - színházi előadás a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 17.00 óra.

2018. március 24. XIII. Öregdiák találkozó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Helyszín: Beregszász, Kossuth tér 6. Kezdés: 15.00 óra. 

2018. március 24. A Hudaki együttes „Village band” című koncertje. Helyszín: Kárpátaljai Ukrán Zenés-Drámai Színház, Ungvár, L. Tolsztoj u. 12. Kezdés: 18.00 óra. 

2018. március 24. „Által mennék én a Tiszán” - népdaléneklési verseny a KMPSZ szervezésében. Helyszín: Beregszász, Olga Kobiljanszka u. 17. Kezdés: 10.00 óra. 

2018 március folyamán: alkotótáborok, író-olvasótalálkozók, megemlékezések, koszorúzási ünnepségek, egyéb kulturális rendezvények.


PROGRAMAJÁNLÓ, KIÁLLÍTÁSOK, ELŐADÁSOK

Állandó kiállítások:
• A Sztálinizmus áldozatai kárpátaljai emlékmúzeuma. Ungvár, Pravoszláv part 22.
• Koczka Antal festőművész emlék- és múzeumháza. Ungvár, Vinnyicsna út 20. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00–16.00 óra között, Tel: (03122) 3-06-91. A kiállítás tárgyai: festmények, dokumentumok, levelek.
• „Uzshorod” Galéria. Ungvár, Szvoboda sugárút 7/26. Nyitva tartás: kedd – vasárnap (hétfő szabadnap) 10.00–17.00 óra között, Tel: (0312) 61-25-49. A galéria állandó kiállításokat szervez ukrajnai és a szomszédos országok művészeinek alkotásaiból.
• Manajló Tivadar festőművész emlék- és múzeumháza. Ungvár, Drugeth út 74. Nyitva tartás: kedd-szombat 8.00–16.00 óra között, Tel: (03122) 3-25-95. A festményeken kívül dokumentumok, kéziratok és levelek fénymásolatai is helyet kaptak a kiállításon.
• Kárpátaljai Népi Építészeti Múzeum. Ungvár, Káptalan u. 33 a. Nyitva tartás: hétfő-vasárnap (kedd szabadnap) 8.00–15.30 óra között Tel: (03122) 3-73-92.
• Kárpátaljai Honismereti Múzeum. Ungvár, Káptalan u. 33. Nyitva tartás: hétfő-vasárnap (kedd szabadnap) 08.00–15.30 óra között. Tel: (03122) 3-44-42
Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán az alábbi alkotók kiállítása tekinthető meg: 
• Molnár Zsolt Magyarlakta települések címerei és pecsétjei. 
• A Péterfalvai Képtárban megtekinthetőek a Munkácsy Mihály Alkotótábor tagjainak munkái, amelyek a képtár állományát gyarapítják. A tárlaton többek között láthatjuk: Asztalos Éva (Ungvár), Bálint Lívia (Nagydobrony), Bartosh József, Bartosh Tatjana (Beregszentmiklós), Bilák Marina (Rahó), Fuchs Andrea (Ungvár), Darabán János (Rahó), Homoki Gábor (Péterfalva), Kalitics Erika (Munkács), Kutasi Xénia (Bene), Klisza János (Ungvár), Klisza Krisztina (Ungvár), Lőrincz István, Lőrincz Katalin (Ungvár), Matl Péter, Matl Szilárd (Munkács), Nigriny Edit (Ungvár), Prófusz Marianna (Beregszász), Réti János (Ungvár), Soltész Péter (Ungvár) munkáit.
• Kárpátalja kortárs képzőművészeinek, népművészeinek, fotóművészeinek állandó kiállítása a Péterfalvai Képtárban (cím: Péterfalva, György Endre kastély). Tárlatvezető: Borbély Beáta igazgató. A képtár eddig közel kétszáz képzőművészeti alkotással gyarapodott. A kárpátaljai jeles alkotók válogatott munkáiból állandó kiállítás nyílt: Balla Pál, Habda László, Herc Jurij, Harangozó Miklós, Kassai Antal, Kontratovics Ernő, Kosztrub Georgij, Medveczkyné Luták Edit, Medveczky Miklós, Mikita Volodimir, Mitrik Mihajló, Prihogyko Vjacseszláv, Sütő János, Szkakandij Vaszil, Szaller Olekszandr, Zvenigorodszkij Vitalij és mások, akiknek alkotásaival a tárlat reprezentálja Kárpátalja korábbi évtizedeinek festészetét. (Ungvár), Soltész Gabriella (Ungvár), Picur Zoltán, Szajkó Tibor (Beregszász).
• Az ugocsai népművészek alkotásainak, Tiszahát népének életvitelével kapcsolatos tárgyak állandó kiállítása a Tiszaháti Tájmúzeumban (Fogarasy-kúria, Tiszabökény-Farkasfalva). 
• Garanyi József és Horváth Anna valamint más beregvidéki képzőművész állandó emlékkiállítása a Beregvidéki Múzeumban.
• A Beregszászi 6. Számú Általános Iskolában állandó kiállítás Horváth Anna hagyatékának egy részéből, amelyet Finta Éva költő adományozott az intézménynek.
• Bartosh Tatjana, Bartosh József és más kárpátaljai kortárs alkotók kiállítása a beregszentmiklósi várkastélyban.
• Tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templom: „Egyházüldözés Kárpátalján 1944–1991” című állandó tárlat dr. Dupka György összeállításában. A Gulág Emlékbizottság támogatásával készült 30 tablón keresztül bemutatásra került az üldözöttek szenvedéstörténete öt témakörben: „A Gulágra elhurcolt kárpátaljai római katolikus papok 1945–1956”, „A görögkatolikus egyház felszámolása, a lelkipásztorok meghurcoltatása és rehabilitálása Kárpátalján 1945–1989”, „A kárpátaljai református lelkészek és egyházi élet a szovjet egyházpolitika szorításában”, „Más felekezetekhez tartozó hívek üldözése, a vallásgyakorlás korlátozása a szovjet érában.”

HASZNOS KULTURÁLIS, IRODALMI, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓK

• Magyar Művelődési Intézet: 
• Kovács Vilmos Irodalmi Társaság: http://kvit.hu/Kárpátaljai 
• Szolyvai Emlékpark (készülő honlap): www.szolyvaipark.com.ua
• Kárpátaljai Tudományos Adatbank: karpataljaiadatbank.net
• II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: www.kmf.uz.ua
• Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete: magyarkar-une.org

KÖNYVESPOLC 2018

Megjelent az EGYÜTT című irodalmi folyóirat 2017. évi 6. száma. Tárolt változata: 
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=27&booktype_id=2

ÚJ KÖNYVEK

MEGJELENT 

*Kovács Elemér: Vasfüggönyön innen. Kárpátaljai magyar anekdotakincs. Kárpátaljai Magyar Könyvek 271. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2018. In: http://kmmi.org.ua/uploads/books/books-pdf/271_anekdota_001-173.pdf

Kárpátalja szovjet terrorjának emléktérképe. Az ismertető anyagot összeállította: dr. Dupka György. Szerkesztette: és a fotókat készítette: Kovács Sándor. A térképeket készítette: DIMAP, Budapest, 2017

A Szolyvai Emlékpark névlistája (A II. világháború és a sztálinizmus áldozatai: internált civilek, elesett, meghalt katonák és munkaszolgálatosok nevei gránitlapokra felvésve). Kárpátaljai Magyar Könyvek 261. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2017.

A kereszt/ty/én egyház üldözése Kárpátalján a kommunista rezsim alatt, 1944-1991. Az állandó kiállítás katalógusa. Összeállította: Dupka György. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2017. Szolyva. 1944-ben ez történt… Tájékoztató füzet magyar, ukrán, német nyelven. Kárpátaljai Magyar Könyvek 259. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2017. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/uploads/books/books-pdf/Szolyvai_emlekpark.pdf

ELŐKÉSZÜLETBEN 

Dupka György: A nagy háború (kollektív) emlékezete Kárpátalján. Kárpátaljai Magyar Könyvek 260. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2018.

Kárpátaljai GULÁG Lexikon. (Bővített második kiadás). Kárpátaljai Magyar Könyvek 268. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2018.

Dupka György: Emlékút a magyar rabok nyomában (Oroszország, Baskíria, Csecsenföld, Kaukázus, Ázsia régióiban). Kárpátaljai Magyar Könyvek 265. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2018.

(Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma, www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua)

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea.
Megjelenik: havonta két alkalommal.
Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.
A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat
Archívum: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=30&booktype_id=5