Egyéb

Kárpáti Magyar Krónika XXI. (VIII). évfolyam, 13. (218.) szám. 2017. július 18.
Írta: Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit, Lőrincz P. Gabriella, Fuchs Andrea.   |   Kiadás éve: 2017

EZ LESZ 2017 JÚLIUSA FOLYAMÁN


Fontosabb események, rendezvények
2017. július 1. Nagybakosi Szent László-búcsú. Szervező: Nagybakosi római katolikus egyházközség. Helyszín: Nagybakosi r. kat. templom. Kezdete: 10.00 óra.
2017. július 1. A Beregszászért Alapítvány Kuratóriuma és a Csizaj Kft. szervezésében a Beregszász határában lévő Kishegyen honfoglalási emlékhelyet avatnak az 1890 áprilisában feltárt honfoglalás kori lovassír helyén. Mint ismeretes, innen került elő az egyedülálló süvegcsúcs, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeumban őriznek.
2017. július 8. Fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok napja. Szervezők: a tiszapéterfalvi és a tiszabökényi református gyülekezet. Helyszín: Péterfalvai Vidámpark. Kezdete: 10.00 óra.
2017. július 8. Frissítő extra. Szervező: Borzsa-Tisza-Menti KRISZ alapszervezet (BOTKA). Helyszín: Badalói református templom. Kezdete: 17.00 óra.
2017. július 9-15. Ének-, zene-, néptánc- és kézműves tábor. Szervező: „Genius” Jótékonysági Alapítvány, KMPSZ. Helyszín: Péterfalva.
2017. július 10-15. Mikes Kelemen hagyományőrző és alkotótábor. Szervező: „Genius” Jótékonysági Alapítvány. Helyszín: Karácsfalvi Sztojka Sándor Líceum.

2017. július 12. I. Kárpátaljai Táncházzenészek találkozója. Szervező: Hagyományok Háza kárpátaljai kirendeltsége. Helyszín: Péterfalvai Művelődési Ház. Kezdete: 16.00.
2017. július 12. Az Előretolt Helyőrség Irodalmi Karaván keretén belül az Íróakadémia kárpátaljai tagjai (Ármos Lóránd, Csornyij Dávid, Kertész Dávid, Lőrincz P. Gabriella, Marcsák Gergely, Shrek Tímea) látogatnak el a Nem Adom Fel Cafe & Bar szépirodalmi szalonjába, ahol közreműködésükkel irodalmi estre kerül sor.
2017. július 13-23. Kovács Éva Színek, hangulatok, gondolatok című egyéni kiállítása. Szervező: Beregszászi Városi Művelődési Osztály. Helyszín: Beregszászi Városi Művelődési Ház. Kezdete: 11.00 óra.
2017. július 15-16. IV. Turul Expo. Szervező: Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége. Helyszín: Péterfalva, Csárda Park. Kezdete: 11.00 óra.
2017. július 15-16. KurucFeszt 2017. Szervező: Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet. Helyszín: Péterfalvi vidámpark. Kezdete: 15.00 óra.
2017. július 16. Turul-ünnepség. Szervező: KMKSZ. Helyszín: Tiszaújlak-Tiszabökény határában. Kezdete: 10.00 óra.
2017. július 16. Ráhangoló. Szervező: Beregszászi Református Egyházközség. Helyszín: Beregszászi református templom. Kezdete: 15.00 óra.
2017. július 17-22. Természetvédelmi természetismereti tábor. Szervező: „Genius” Jótékonysági Alapítvány, KMPSZ. Helyszín: Nagydobrony.
2017. július 25-28. Zeneképzelet – zenei képzőművészeti tábor. Szervezők: Várnagy Andrea és Farkas Zsolt. Helyszín: Péterfalvi Református Líceum, Péterfalvi Művészeti Iskola.
2017. július 25. Kormorán koncert. Szervezők: Várnagy Andrea és Farkas Zsolt. Helyszín: Péterfalva, Csárda Park. Kezdete: 19.30. óra.
2017. július 30. Koszorúzással egybekötött megemlékezés a ruszin áldozatok emléktáblája előtt a Szolyvai Emlékparkban. Szervezők: Dupka György, a Szolyvai Emlékparkbizottság felelős titkára és Csehily József, a Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
2017. július 31-aug. 5. ABACUS matematika tábor. Szervező: „Genius” Jótékonysági Alapítvány, KMPSZ. Helyszín: Beregszász.

VENDÉGSÉGBEN

2017. július 8. A pécsi Német Kör szervezésében huszonnégy tagú kutatócsoport indult el a GULAG-GUPVI Emlékútra, amely érinti Örményország, Kazahföld és Üzbegisztán több települését is. A zarándoklaton Kárpátalját, illetve a Szolyvai Emlékparkbizottságot dr. Dupka György történész és Fuchs Andrea irodavezető képviselte.
PROGRAMAJÁNLÓ, KIÁLLÍTÁSOK, ELŐADÁSOK
Állandó kiállítások:
• Koczka Antal festőművész emlék- és múzeumháza. Ungvár, Vinnyicsna út 20. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00–16.00 óra között, Tel: (03122) 3-06-91. A kiállítás tárgyai: festmények, dokumentumok, levelek.
• „Uzshorod” Galéria. Ungvár, Szvoboda sugárút 7/26. Nyitva tartás: kedd – vasárnap (hétfő szabadnap) 10.00–17.00 óra között, Tel: (0312) 61-25-49. A galéria állandó kiállításokat szervez ukrajnai és a szomszédos országok művészeinek alkotásaiból.
• Manajló Tivadar festőművész emlék- és múzeumháza. Ungvár, Drugeth út 74. Nyitva tartás: kedd-szombat 8.00–16.00 óra között, Tel: (03122) 3-25-95. A festményeken kívül dokumentumok, kéziratok és levelek fénymásolatai is helyet kaptak a kiállításon.
• Kárpátaljai Népi Építészeti Múzeum. Ungvár, Káptalan u. 33 a. Nyitva tartás: hétfő-vasárnap (kedd szabadnap) 8.00–15.30 óra között Tel: (03122) 3-73-92.
• Kárpátaljai Honismereti Múzeum. Ungvár, Káptalan u. 33. Nyitva tartás: hétfő-vasárnap (kedd szabadnap) 08.00–15.30 óra között. Tel: (03122) 3-44-42
Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán az alábbi alkotók kiállítása tekinthető meg:
• Molnár Zsolt Magyarlakta települések címerei és pecsétjei.
• A Péterfalvai Képtárban megtekinthetőek a Munkácsy Mihály Alkotótábor tagjainak munkái, amelyek a képtár állományát gyarapítják. A tárlaton többek között láthatjuk: Asztalos Éva (Ungvár), Bálint Lívia (Nagydobrony), Bartosh József, Bartosh Tatjana (Beregszentmiklós), Bilák Marina (Rahó), Fuchs Andrea (Ungvár), Darabán János (Rahó), Homoki Gábor (Péterfalva), Kalitics Erika (Munkács), Kutasi Xénia (Bene), Klisza János (Ungvár), Klisza Krisztina (Ungvár), Lőrincz István, Lőrincz Katalin (Ungvár), Matl Péter, Matl Szilárd (Munkács), Nigriny Edit (Ungvár), Prófusz Marianna (Beregszász), Réti János (Ungvár), Soltész Péter (Ungvár) munkáit.
• Kárpátalja kortárs képzőművészeinek, népművészeinek, fotóművészeinek állandó kiállítása a Péterfalvai Képtárban (cím: Péterfalva, György Endre kastély). Tárlatvezető: Borbély Beáta igazgató. A képtár eddig közel kétszáz képzőművészeti alkotással gyarapodott. A kárpátaljai jeles alkotók válogatott munkáiból állandó kiállítás nyílt: Balla Pál, Habda László, Herc Jurij, Harangozó Miklós, Kassai Antal, Kontratovics Ernő, Kosztrub Georgij, Medveczkyné Luták Edit, Medveczky Miklós, Mikita Volodimir, Mitrik Mihajló, Prihogyko Vjacseszláv, Sütő János, Szkakandij Vaszil, Szaller Olekszandr, Zvenigorodszkij Vitalij és mások, akiknek alkotásaival a tárlat reprezentálja Kárpátalja korábbi évtizedeinek festészetét. (Ungvár), Soltész Gabriella (Ungvár), Picur Zoltán, Szajkó Tibor (Beregszász).
• Az ugocsai népművészek alkotásainak, Tiszahát népének életvitelével kapcsolatos tárgyak állandó kiállítása a Tiszaháti Tájmúzeumban (Fogarasy-kúria, Tiszabökény-Farkasfalva).
• Garanyi József és Horváth Anna valamint más beregvidéki képzőművész állandó emlékkiállítása a Beregvidéki Múzeumban.
• A Beregszászi 6. Számú Általános Iskolában állandó kiállítás Horváth Anna hagyatékának egy részéből, amelyet Finta Éva költő adományozott az intézménynek.
• Bartosh Tatjana, Bartosh József és más kárpátaljai kortárs alkotók kiállítása a beregszentmiklósi várkastélyban.
HASZNOS KULTURÁLIS, IRODALMI, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓK

• Magyar Művelődési Intézet: www.kmmi.org.ua
• Kovács Vilmos Irodalmi Társaság: http://kvit.hu/Kárpátaljai
• Kárpátaljai Tudományos Adatbank: karpataljaiadatbank.net
• II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: www.kmf.uz.ua
• Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar: magyarkar-une.org


KÖNYVESPOLC

MEGJELENT
Dupka György: Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján. Írástudókat adó táj kultúrtörténeti jellegzetességei, kortárs írók, irodalmi életet generáló intézmények adattára. – Kárpátaljai Magyar Könyvek 245. Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2017. – 225. old.
Tárolt változata: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=530
A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar és német rabok nyomában Oroszföldön és Kaukázus országaiban. Nemzetközi emlékkonferencia anyagai, Makkosjánosi, 2016. november 18. Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László. Kárpátaljai Magyar Könyvek 256. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság-Intermix Kiadó, 2017. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=538
Kocsis Csaba: Elrabolt ötven évem. XX. századi emlékek szintézise. Bucsella József és 56-os sorstársai emlékére). Kárpátaljai Magyar Könyvek 258. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2017. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=537
A kivégzett, lágerekben elhunyt kárpátaljaimagyar képviselők (1945-1949). Bródy András és társainak emlékkönyve. Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László. Kárpátaljai Magyar Könyvek 264. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság-Intermix Kiadó, 2017. Tárolt változata:
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=539
Historia et magistra vitae. Az I. Lehoczky Tivadar Helytörténeti és Néprajztudományi Konferencia anyagai (szerkesztő Zubánics László, Kocsis Mária). – Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány-Intermix Kiadó, 2017.
Különjárat. Fiatal kárpátaljai szerzők antológiája. Összeállító: Szemere Judit. Előszó: Füzesi Magda. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2017.
Dupka György: Kárpátalja magyar művelődéstörténete. Kultúrtörténeti fejezetek Trianontól napjainkig. Történelmi szociográfia. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2017.
Dupka György, Fuchs Andrea: Kárpátaljai magyar művészek arcképcsarnoka. – Ungvár- Budapest: Intermix Kiadó, 2017.


ELŐKÉSZÜLETBEN

Kárpátaljai magyar nők a Gulágon. Összeállította: Dupka György. Utószó: Csordás László. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2017.

Kárpátaljai magyar férfiak a Gupvi-Gulág táborokban. Összeállította: Dupka György. Utószó: Csordás László. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2017.
Kovács Elemér: Kárpátaljai anekdoták kincstára. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2017.
Dupka György: A nagy háború (kollektív) emlékezete. Kárpátalján. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2017.

A kereszt/ty/én egyház üldözése Kárpátalján a kommunista rezsim alatt, 1944-1991. Az állandó kiállítás katalógusa. Összeállította: Dupka György. – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2017.


Magyar könyvek széles választékával várja a könyvbarátokat az Ung (Ungvár, Vár u.2.), a Bereg (Beregszász, Ivan Frankó u. 19.), az Ugocsa (Nagyszőlős, Béke u. 36.) könyvesboltokban.

(Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma, www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua)


Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit, Lőrincz P. Gabriella, Fuchs Andrea.
Megjelenik: havonta két alkalommal.
Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.
A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat
Archívum: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=30&booktype_id=5