Könyvek

KÁRPÁTALJAI MAGYAR NŐK A GULÁGON
Írta: Dr. Dupka György   |   Kiadás éve: 2017

KÁRPÁTALJAI MAGYAR NŐK A GULÁGON
(történetek, visszaemlékezések, emlékiratok)
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 266.
A kötet megjelentetését a Gulág Emlékbizottság támogatta
Összeállította és az életrajzi jegyzeteket írta: Dr. Dupka György
Intermix Kiadó
Felelős szerkesztő: Csordás László
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
A könyv elektronikus változata:
www.kmmi.org.ua (Adattár, könyvek)

ISBN 978-615-5757-02-0
ISSN 1022-0283

Jelen kötet a következő kiadások alapján készült:
Mandrik Erzsébet, A pokol bugyraiban (Egy viski parasztlány a sztálini
lágerekben), előszó és szöveggondozás: Balogh Irén, felelős szerk.:
Nagy Zoltán Mihály, Ungvár–Budapest, Intermix Kiadó, 1996.
Mandrik Erzsébet, A pokol tornácain, Ungvár–Budapest,
Intermix Kiadó, 2007.
Mészáros Sándorné, Elrabolt éveim a GULAGON, emlékirat,
szerk.: Gortvay Erzsébet, Ungvár–Budapest, Intermix Kiadó, 2000.