Video

Gulácsy Lajos portré

Gulácsy Lajos már 20 évesen eldöntötte, hogy lelkipásztor lesz. A szovjet hatóságok 1948-ban azonban közölték vele, hogy nem folytathatha a tanulmányait, s a szolgálatot, majd 1949-ben letartóztatták és 6 paptársával együtt elítélték. Interjú Gulácsy Lajossal...

Részletesen
 
Megemlékezés a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól

„65 éves a malenkij robot”. Ökumenikus istentisztelettel egybekötött megemlékezés a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól. Beregszász.

Részletesen
 
A sztálinizmus áldozataira emlékeztek a Szolyvai emlékparkban

A Szolyva város határában lévő honfoglaláskori harcos emlékművének hagyományos megkoszorúzását követően az elhurcolás, a ”malenykij robot” 66. évfordulóján a sztálini terror magyar és német áldozataira emlékeztek a Szolyvai Emlékparkban.

Részletesen
 
Nagyapa és unokája

Kárpátaljai művészeink újból kiállítást szerveztek az Európa Házban. Darabán Jánosnak és unokájának Bilák Marinának festményein kerültek ki a falra.

Részletesen
 
Húsvéti ünnepség Péterfalván

Hagyományörző ünnepséget szervezett Borbély Ida a tiszaháti Tájmúzeum igazgatója. Versmondás, éneklés, tojásguritó verseny, hímestojás keresés. Zubánics László történész véleménye a hagyományörzésről.

Részletesen
 
XIX. folklór fesztivál a Munkácsi Várban

Kárpátaljai Magyar Folklór Fesztivál Zrínyi Ilona és Rákóczy várában volt megrendezve. Néptáncok, néphagyományok, népdalok, népzene. Munkács várának falai között ropták a verbungot és dalolták a szól a fügemadárt.

Részletesen
 
Kerámia, mint művészet

Hidi Endre Nagydobronyi lakos, tagja a Révész Imre egyesületnek. Apja nyomdokaiba lépve festő akart lenni, de akkor még nem volt ilyen szak, így keramikusnak ment. Ma már mindene az anyag, amiből hosszú folyamat után a korongon készülnek el az alkotások.

Részletesen
 
Mi a Kultúra?

Mai kultúránknak, további lényeges eleme, hogy magát egyrészt mint valamiféle kultúrát, másrészt mint egy kultúrát a sok közül fogja fel, tehát reflektál önmagára. Ez feltételezi a tárgyiasítás mozzanatát, azaz a 'kultúra' már nem pusztán egy fogalom, hanem egyfajta tárgy is, mely tárgyat, mint tõlünk részben függetlenné vált objektivációt, különbözõ szempontok szerint lehet és kell is vizsgálni.

Részletesen
 
Náluk ünnep a Magyar Kultúra Napja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Részletesen
 
Száz perc száz emberért

Száz perc száz emberért, a beregszászi árva gyeekekért, idő és nagycsaládos emberekért. Beregszászi Olga 7 éve műsort és adományt hoz kis városunk rászorulóinak. 100 ember, 100 boríték 10 ezer forintjával, és mégis a műsor az, amit nagyon várnak.

Részletesen