Arcképcsarnok - Írók/költők

Dupka György
Település: Ungvár

író, költő, helytörténész, szerkesztő, kultúrpolitikus. (Tiszabökény, 1952. április 11.)
Iskoláit szülőfalujában és Péterfalván végezte, majd az Ungvári Állami Egyetemen 1979-ben szerzett magyar szakos bölcsészdiplomát. 2006–2008 között magyarországi egyetemi képzésen vett részt és 2008 őszén az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán kulturális mediátor szakos diplomát szerzett. Munkahelyei: 1979–1986 Kárpáti Igaz Szó munkatára. 1986–1992 között a Kárpáti Kiadó magyar osztályának szerkesztője. 1992-től az Intermix Kiadó vezetője, nevéhez fűződik a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat beindítása és gondozása, amely már a 218. kötetnél tart.

1998–2012-ben a Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ elnöke. 2008-tól a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI-honlapja: www.kmmi.org.ua) igazgatója. 1968–1970 között a Forrás Ifjúsági Stúdió tagjaként, majd 1980-tól a József Attila Alkotóközösség társelnökeként a kárpátaljai irodalmi élet aktív szervezője. „A Forrást a legteljesebben bemutató kiadvány (Ez volt a Forrás!) sajátjai között veszi számba, de a József Attila Irodalmi Stúdió úgyszintén a magáénak tekinti.” (P. J.: Tettben a jellem… 250. old.) Helytörténeti anyagokat publikál, verseket írt, népballadákat és történeti mondákat gyűjtött. Különböző szakmai és érdekvédelmi szervezet (KMKSZ, UMDSZ, MÉKK, KHÖT) tagja, alapítója illetve tisztségviselője. „Dupka György a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség létrehozásának eszmei elindítója, a KMKSZ egyik alapító tagja. A kárpátaljai magyarság önszerveződésének igen aktív szorgalmazója, a régió kulturális életének meghatározó alakja. Ő szervezte meg a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségét is, de legjelentősebb könyvkiadói tevékenysége. Az általa létrehozott Intermix Kiadó 1992-től közel 200 kiadvánnyal büszkélkedhet.” (P. J.: Tettben a jellem… (250. old.) 1990–1994-ben az Ungvári Városi Tanács képviselője, 1990–1994 és 2006–2010 között a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia elnökségi tagja. A Magyar Írószövetség tagja. 2002-től az Együtt című irodalmi, művészeti és kulturális folyóirat felelős kiadója. Elkötelezett „malenykij robot”- és GULAG-kutató. A Trianoni békediktátum után, különösen 1919-től kisebbségbe kényszerített kárpátaljai magyarság múltjával és jelenével kapcsolatosan 20 könyve, számos tanulmánya jelent meg eddig. Továbbá kutatási területe: a kárpátaljai magyarság kulturális élete (művelődéstörténet, stb.) a Trianontól napjainkig. Egyik aktív kezdeményezője volt a „malenykij robot”-ra elhurcolt magyar, sváb-német áldozatok és magyar elesett honvédek Szolyvai Emlékparkja, az ungvári Központi Magyar Katonai Temető, a Vereckei-hágón emelt emlékmű és egy sor más magyar emlékhely létrehozásának. 2014. szeptember 19-én a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktori Tanácsa előtt summa cum laude minősítéssel megvédte A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben (A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946) című doktori (PhD) disszertációját.

A Kárpátaljai Megyei Tanácsnak kétszer, az Ungvári Városi Tanácsnak egyszer volt a helyi magyarság által megválasztott képviselője. A magyar szervezetek önkormányzati képviselőjeként a kárpátaljai autonómia és a beregszászi magyar autonóm körzet törvénytervezetének felterjesztője és egyik aktív elfogadtatója. Irodalom és művelődéstörténet, kisebbségkutatás területén kifejtett tevékenysége: 1968 óta publikál. Írói pályafutását költőként kezdte, megjelent két verseskötete. 1991-től versírás mellett inkább a balladagyűjtéssel, kárpátaljai magyarság múltjával, művelődéstörténetével és jelenlegi kisebbségi életének kutatásával, gazdasági életével, szociológiai tény- és adatközlésével foglalkozik. Munkáit gyakran közlik Magyarországon. Fordít oroszból és ukránból. Az ungvári Kárpáti Kiadó magyar osztályának szerkesztőjeként a Kárpáti Kalendárium Fórum című Irodalmi Mellékletének 1988–1993 között, majd 1987–90 között az Évgyűrűk című, a József Attila Alkotóközösség almanachjának felelős szerkesztője, az Évgyűrűkˇ90 című irodalmi, művészeti és társadalompolitikai kiadvány egyik összeállítója, gondozója volt megszűnéséig. Váradi-Sternberg János történész professzorral beindították a helyi magyar honismeretet erősítő helytörténészeti kutatást, amelybe bevonták a tehetséges tanárokat, újságírókat is, melynek anyagai eleinte a Kárpáti Kiadó kiadványaiban és a Kárpáti Igaz Szóban jelentek meg. A kárpátaljai magyarság múltjával és jelenével kapcsolatosan közel 20 könyve jelent meg eddig. Az Intermix Kiadó felelős szerkesztőjeként beindította a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatot, már 2013-ban a sorozat 227. könyve is megjelent. 1992-től a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának egyik vezetője, 1999-től titkára. Az Együtt címűirodalmi, művészeti és kulturális folyóirat egyik alapítója, felelős lapkiadója. Penckófer János elemzése szerint „Dupka György Levél című költeménye Kárpátalja-szerte ismert és népszerű, megzenésített formájában terjed, Kovács Sándor Útikalauz című könyvében, amely a Püski Kiadó gondozásában jelent meg, és a Kárpátaljára látogató magyarországi turisták útikönyveként ajánlott, a Levél már a bevezető fontos tartozéka, mint a kárpátaljai magyar lakos lelkületének a kifejezője:. („Nem fojtjuk el a feltörő éneket, / Nem felejtjük el a gyászos éveket. / Félj, ha a gyávaság most szívedbe mar, /Ajkunkon tovább lobog az ősi dal.”(P. J. Tettben a jellem…250-251. old.)

Fontosabb elismerések, díjak: Berzsenyi-díj (1993); Nagy Imre-emlékplakett (1995); a POFOSZ 1956-os Vaskeresztje (1996); Tiszabökény díszpolgára (1999); az MTA Szabolcs-Szatmár Megyei Tudományos Testülete a kutatással nem főhivatásként foglalkozó 1996. évi díjazottja; a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Megyei Közigazgatási Hivatal, valamint az Ungvári Polgármesteri Hivatal elismerő oklevelei (2000-2006). Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából a Magyar Köztársaság emlékérmét kapta meg 2006-ban a korabeli események feltárásáért. Julianus-díj (2009). a Nemzeti Kulturális Alap ösztöndíjasa (2012, 2013). A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa (2013).

Fontosabb művei: Verses könyvek: Ikarusz éneke. Versek. Kárpáti Igaz Szó, Ungvár, 1979., Tavaszra születtem. Versek. Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1990. 64 old., (Kőszeghy Eelemérrel)., Szilaj lettem. Versek, szemelvények. (Válogatás Dupka György műveiből születésének 60. évfordulója alkalmából). Sorozatszerkesztő: Zubánics László elnök. KMMI-Füzetek XV. Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Ungvár, 2012. Tárolt változat: http://www.kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=40&book_id=368

Megzenésített versek:Vallomás. (Versek Ivaskovics József megzenésítésében). 2002., 36 old. (A rock-oratórium CD-én is megjelent).,

Levél: Tárolt változat: http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=nagyuska&pid=53023&blog_cim=Dupka%20Gy%F6rgy, Megzenésített változatok: http://www.youtube.com/watch?v=COKwQBkPJvY, http://www.youtube.com/watch?v=zNeBOHApw3k,

Szociográfiai, szociológiai riportok: Múltunk jelenünk. Balogh Edgár nyomában Kárpátontúlon. Riportsorozat. Kárpáti Kiadó, Uzshorod, 1987. 70 old. (Horváth Sándorral)., Sorsközösség. A kárpátaljai magyarok a 80-as évek végén. Szociológiai írások. Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1990. 128. old. (Horváth Sándorral és Móricz Kálmánnal).

Kisebbségkutatás, művelődéstörténet: Ez hát a hon... Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből 1918-1991. Előszó Balla Gyula. Budapest - Szeged, Mandátum Kiadó, Univerzum Kiadó. 1991., 300 old. (Társszerző: Botlik József.)., Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Intermix Kiadó. Ungvár-Budapest, 1993., 359 old., l térkép, 5 statisztikai táblázat. Kárpátaljai Magyar Könyvek 11. köt. (Társszerző: Botlik József.)., A KMKSZ történetéből (Dokumentumok, tények, adatok 1989-1993). Kárpátaljai Magyar Könyvek, 27. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993., 168 old., Kárpátalja magyar személyi és intézmény-adattára. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 29. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993., 160 old., Kárpátalja magyarsága. Honismereti kézikönyv. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi konferencia, (2000)., Autonómia-törekvések Kárpátalján. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 121. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2004., 232 old., Ukrajnai magyar szervezetek, intézmények, közéleti személyiségek adattára. Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Ungvár-Budapest, 2006. 84 old., Fogyó, gyarapodó nemzetiségek. Érdekképviseletek Kárpátalján. (hatásvizsgálatok a regionális történelmi folyamatok és a szociológiai-demográfiai adatok nemzetiségi politika tükrében.). Kárpátaljai Magyar Könyvek, 208. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2011., 220. oldal Tárolt változat:http://www.kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=324, Magyar Művészet Kárpátalján. Kultúr- és művészettörténeti vázlat. Kárpátaljai Magyar Könyvek 223. Kárpátaljai Magyar Értelmiségiek Közössége- Intermix Kiadó, 2012 Ungvár-Budapest, 2013., 380. old.Tárolt változat: http://www.kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=415

Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/11400/11492/index.phtml

A kommunista diktatúra (malenykij robot, Gulág) kárpátaljai korszakát feltáró könyvek: Egyetlen bűnünk magyarságunk volt (Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól 1944-1946). Kárpátaljai Magyar Könyvek, 9. Ungvár-Budapest, 1993., 328 old., Tárolt változat angol nyelven: G E N O C I D E THE TRAGEDY OF THE HUNGARIANS OF TRANSCARPATHIA…They were born Hunqarian: that vas their only crime! A BOOK OF RECOLLECTION OF THE VICTIMS OF STALINISM IN TRANSCARPATHIA (1944 - 1946) Edited by Dupka Gyorgy, http://www.hunsor.se/dosszie/hungarian_genocide_in_transcarpathia.pdf, ’56 Kárpátalján.

Dokumentumgyűjtemény. (Előszó) 1956 mai szemmel. Alekszej Korszun, a KGB nyugdíjazott ezredese, a Kárpátaljai Területi Rehabilitációs Bizottság tagja. Oroszból fordította: Torbics Endre. Függelék: levéltári anyagok másolatai, archív felvételek, fényképek, hatósági dokumentumok, stb. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 25. köt. Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó, 1993., 172. old. (Társszerző: Horváth Sándor.)., A „malenykij robot” dokumentumokban. Előszó: Tóth Mihály, Ukrajna Legfelső Tanácsának képviselője, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke. Kárpátaljai Magyar Könyvek 83. köt.Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó, 1997., 163. p. (Társszerző: Alekszej Korszun.)., A “málenykij robot” dokumentumokban. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 83. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1997., 164 oldal. (Korszun Alekszejjel)., Kárpátaljai magyar Gulag-lexikon. Lefejezett értelmiség 1944- 1959. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 95. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1999., 116 old., „Keressétek fel a sírom…” Szolyvai emlékkönyv. A „malenykij robot” 60. évfordulójára a sztálinizmus kárpátaljai magyar áldozatairól 1944 - 2004. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 134. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2004., 107 oldal. Tárolt változat: http://www.umdsz.uz.ua/book/szolyva.html, ׳56 és Kárpátalja. Hatásvizsgálat hivatalos iratok, vallomások tükrében. Második, javított kiadás. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 152. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2006., 136 old., „Népünk temetője: Szolyva.” Kárpát-medencei magyarság kegyhelye. A szolyvai gyűjtőtábor történetéből 1944-1945. Tanulmány. Beregszász, Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, 2009., 53. p. KMMI – fűzetek, VI. köt. Elektronikus változata: www.kmmi.org.ua „Otthon a könny is édes…” 1944-1955. Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyec-medencében. Tanulmányok, hatásvizsgálatok, interjúk, riportok hivatalos iratok, vallomások tükrében. Melléklet: válogatás Dupka György és Kovács Elemér felvételeiből (28 fotó). - Sorozat: Kárpátaljai Magyar Könyvek, 197. köt. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2009., 104. p. (Társszerzők: Bakura Sándor, Kovács Erzsébet, Kovács Elemér, Molnár D. Erzsébet, Tóth Zsuzsanna.) Tárolt változat: http://www.kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=212

Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/11000/11023/11023.pdf, A mi golgotánk. A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben. (A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD jelentések tükrében, 1944 - 1946). (Előszó: dr. Tóth Mihály. Utószó: Alekszej Korszun történész). Szolyvai Emlékparkbizottság - Intermix Kiadó. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 215. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2012. 376. old. Tárolt változat: http://www.kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=380

Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/10900/10996/ , „Hova tűnt a sok virág…” Időutazás az Urálba magyar és német rabok (1941-1955) nyomában. Történelmi szociográfia. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 221. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2013., 224. old. Tárolt változat: http://www.kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=409

Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/11300/11392/,

Összeállított, szerkesztett könyvek: Fórum. Válogatás a József Attila Alkotóközösség verseiből, prózai írásaiból, grafikáiból. 1988-1993. Kárpáti Kalendárium Irodalmi Melléklete. Ungvár, Kárpáti Kiadó, 1988-1993., Évgyűrűk. Almanach 1988-1990. Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1988, 1989, 1990., Istenhez fohászkodva... 1944 Szolyva (Verses levelek, imák a sztálini lágerekből, szemelvények a hozzátartozók visszaemlékezéseiből). Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1992., 84 oldal. (Második javított, bővített kiadás Kárpátaljai Magyar Könyvek, 69. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1995.), Kisebbségi ének a beregi rónán (Kárpátaljai írók antológiája 1919-1944). Összeállította: Dupka György, Váradi-Sternberg János. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 4. Ungvár-Budapest, 1992., 258 old., Nagy Jenő. Megaláztatásban (A kárpátaljai magyar férfiak deportálása 1944 őszén). Magnófelvételről lejegyezte és közreadta: Dupka György. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 7. Intermix Kiadó,Ungvár-Budapest, 1992., 100 oldal. "Élő történelem" (Válogatás a meghurcolt magyarok visszaemlékezéseiből 1944-1992). Kárpátaljai Magyar Könyvek, 22. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993., 120 old., "Sötét napok jöttek..." (Koncepciós perek magyar elítéltjeinek emlékkönyve 1944-1957). Kárpátaljai Magyar Könyvek, 10. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993., 168 old., Hét csillag (Minden napra egy mese óvodásoknak és kisiskolásoknak). Kárpátaljai Magyar Könyvek, sz.n. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993., 122 old., Kistermelők és gazdálkodók naptára 1994. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 48. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1994., 370 old., III. Kárpát-medencei kisebbségi értelmiségi fórum (A Kárpát-medencei kisebbségi magyar értelmiségiek és az anyanyelvi intézmények szerepe a magyarság-tudat megtartásában az ezredfordulón. Szöveget gondozta: Gortvay Erzsébet. Kárpátaljai Magyar Könyvek, sz.n.. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1995., 88 old., Égig érő mesefa (Magyar népmesék, mondák, történetek). Kárpátaljai Magyar Könyvek, 49. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1995., 117 old., Kárpátaljai magyar kalendárium. Reneszánsz Év 2008. Mátyás- emlékkönyv. Összeállítók: Zubánics László, Fuchs Andrea. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 170. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2008., 116 old.Tárolt változat: http://www.kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=402

Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/11400/11404/11404.pdf, „A való világ varázsának mérnöke…” Hatvanéves Fodor Géza. Szemelvények, versek. (Összeállította: Dupka György). KMMI-FüzetekVIII. Ungvár, 2010. Tárolt változat: http://www.kmmi.org.ua/uploads/books/KMMI-fuzetek/08-KMMI-fuzetek-Fodor_Geza.pdf

Irodalom, forrás: Dupka Pál György: A magyar irodalom Kárpátalján (1945-1990). Téka, Nyíregyháza, 1990. Kárpátalja Magyar személyi és intézmény-adattára. [Dupka György], Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993. 32-33. old., Szöllősi Antal: Kárpátalja élő lexikona. Augusztusi vendégünk: Dupka György .In: Híradó (Stockholm), 14. évfolyam, 1994. április, 52. sz. 8. old. Tárolt változat: http://ungerska.se/index.php?option=com_content&view=article&id=168:karpatalja-el-lexikona-dupka-gyoergy&catid=83:tanulmanyok, M. Takács Lajos: Dupka György. In: Új magyar irodalmi lexikon, A-GY. Főszerkesztő: Péter László. Második javított, bővített kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 515. old., Ukrajnai magyar szervezetek, intézmények, közéleti személyiségek adattára. [Dupka György]. Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Ungvár-Budapest, 2006. 53-54. old., A magyar irodalom Kárpátaljai Lexikona 1918- 2007 [Dupka György], In: Ukrajnai Magyar Krónika.- 2007. április 11. 12. old.

Internetes irodalom: Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század második felében. 250-251. old. In: http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/79715/2/de_862.pdf, Dupka György | Facebook https://hu-hu.facebook.com/people/Dupka-György/100001743110446‎