Arcképcsarnok - Írók/költők

Milován Sándor
Település: Beregszász

kisebbségi politikus, jegyzetíró (Nagyszőlős, 1941. április 13)

1957-ig a helyi magyar iskola tanulója volt. A 9. osztály elvégzése után 4 év szabadságvesztésre ítélték szovjetellenes tevékenység vádjával. 1959-ben szabadult. 1962-ben elvégezte a Munkácsi Kereskedelmi Technikumot, majd különböző kereskedelmi cégeknél dolgozott. 1989-től a KMKSZ ellenőrző bizottságának tagja, majd 1992-től 2011-ig a szervezet alelnöke. Az 1990-es tanácsi választások idején a KMKSZ színeiben szerzett mandátumot, azóta a megyei tanács képviselője.

Jelenleg Nagyszőlősön él. 2004-ben kiadta jegyzeteit könyvalakban, amelyek eredetileg a tizenötezres példányszámú Kárpátalja című hetilapban heti rendszerességgel 2001 márciusa és 2003 októbere között Tithli név alatt láttak napvilágot. A kötehez fűzott gondolatsorból idézünk: „Szeretném, ha ezek a képek mozaikként összeállva kirajzolnák és közel hoznák az Olvasóhoz Kárpátalja csodálatos tarkaságát. A vidéket, ahol nemcsak a különböző anyanyelvű és vallású emberek toleránsak egymás iránt, de még a természet is az édent idézi: a hegyekből hiányzik a zordság, és a síkság sem igazán puszta. Tudom, hogy vannak ellentmondások az írásokban, de úgy hiszem, ez nemcsak az én hibám: a tarkaság olykor magában hordozza a diszharmóniát is...Az itt leírtakat láttam, hallottam, átéltem; számomra ilyen a világ. A világ, amit szeretek és amelyben jól érzem magam.”

Elismerések, díjak: Az 1956-os Emlékérem kitüntettje 1992-ben. 2006-ban, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. A rendszerváltástól napjainkig több cikluson keresztül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője.

Irodalom, forrás: Dupka György: Kárpátalja Magyar személyi és intézmény-adattára. [Milován Sándor], Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993. 102-103. old., Dupka György, Horváth Sándor. ‘56 Kárpátalján (Dokumentum-gyűjtemény). Kárpátaljai Magyar Könyvek. Ungvár-Budapest, 1993., 46-51., 94-115. old., Dupka György: Ukrajnai magyar szervezetek, intézmények, közéleti személyiségek adattára. [Milován Sándor]. Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Ungvár-Budapest, 2006. 71. old. , Dupka György. ׳56 és Kárpátalja. Hatásvizsgálat hivatalos iratok, vallomások tükrében. Második, javított kiadás. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 152. Ungvár-Budapest, 2006., 26. old.

Művei: Kisebbségi politizálás Kárpátalján. Tanulmány. Tárolt változat: http://www.mtaki.hu/data/files/1095.pdf, Kárpátaljai mozaik. Jegyzetek. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 2004.

Elektronikus irodalom: Képek és leírás a KMKSZ kiadványairól. In: KMKSZ honlapja. http://www.karpatalja.com.ua/kmksz/kiadvanyok.html, Milován Sándor 70 éves
Születésnapi köszöntő. In: Kárpátalja onlone hetilap, 2011. április 22., http://www.karpataljalap.net/2011/04/22/milovan-sandor-70-eves, Váradi Natália: Az 1956-os forradalom kárpátaljai eseményei. In: A határon túli magyar kisebbségek és Magyarország forradalma, http://epa.oszk.hu/02200/02288/00014/pdf/Evkonyv56_14_2006-2007_266-291.pdf